Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili 13. 12. 2021 v Prešove s bratom Michalom Solivarským, 79 r., na Solivare s bratom Jaroslavom Harčárom, 67 r., 14. 12. 2021 v Prešove so sestrou Annou Žuščinovou, r. Gállovou 89 r., 16.12.2021 v Dulovej Vsi so sestrou Máriou Pribulovou r. Krivákovou, 84 r.
 • V sobotu 18.12.2021 boli v našom chráme pokrstené deti:
  dcéra Johana, rodičov Miroslava Mihoka a Jany Beťkovej,
  dcéra Diana, rodičov Matúša Sahajdu a Ivany r. Dreveňákovej,
  dcéra Sofia, rodičov Jozefa Olejára a Alžbety r. Lysinovej,
  dcéra Tereza, rodičov Lukáša Kožuška a Zuzany r. Orenčákovej
 • Návšteva služieb Božích je možná len v počte 30 a v režime očkovaní a po prekonaní covidu, po predchádzajúcej rezervácií na stránke: patmos.sk/rezervacia-slb

Milodary

 • Bohuznáma sestra s deťmi spomína na manžela pri nedožitých 50. narodeninách, ďakuje za Božie milosrdenstvo a požehnanie a obetuje 50,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra, dožívajúca sa 85 rokov, s láskou spomína na manžela, zosnulého pred 20. rokmi, ďakuje za Božiu milosť a požehnanie a obetuje 100,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP ďakuje za doterajšie požehnanie a prosí o Božiu milosť do ďalších rokov pre celú rodinu a obetuje na opravu kostola 30,- €, na DTF 15,- € a na online prenosy 15,- €.
 • Manželia Šťastní pri prijatí VP v domácnosti ďakujú Pánu Bohu za Jeho milosť, prosia o Božie vedenie do ďalších dní a obetujú 50,- € na opravu kostola.
 • Pri 1. výročí úmrtia Petra Kuropčáka spomína manželka a sestra s rodinami obetujú na CZP 40,- €.
 • Rodina zídená na poslednej rozlúčke s drahou mamou, starou mamou a sestrou Annou Zuščinovou r. Gállovou obetuje na CZP 180,- €. Synovia Dušan a Milan s vnukmi Petrom a Pavlom obetujú pre Spoločenstvo žien CZ 100,- €.
 • Pri úmrtí sestry Anny Zuščinovej obetuje SEŽ nášho CZ na chrám 20,- €.
 • Bohuznámy brat s rodinou ďakuje Pánu Bohu za požehnanie v rodine a v povolaní, ktoré 30 rokov vykonával a pri odchode do výsluhového dôchodku obetuje na opravu kostola 550,- €.
 • Bohuznámi manželia pri VP v domácnosti obetujú z vďačnosti na CZP 30,- €.
 • Sestra Andrea Ivančáková s láskou a vďakou spomína na svoju drahú mamu pri 5.výročí jej odchodu do večnosti a obetuje na CZP 50,- €.
 • Bohuznáma sestra pri krste vnučky Sofie z vďačnosti voči Pánu Bohu prosiac o jej požehnanie obetuje na CZC 50,-€.
 • Pri poslednej rozlúčke s Jaroslavom Harčárom obetuje najbližšia smútiaca rodina 250,- € na opravu kostola.
 • Vďačné deti pri poslednej rozlúčke s drahou mamou Máriou Pribulovou r.Krivákovou obetujú na CZP 100,- €.
 • Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za požehnanie a prosí o Jeho ochranu a vedenie. Na online prenosy sl. Božích obetuje 50,- €, na modlitebňu v Kojaticiach 50,- € a na chrám Boží v Prešove 50,- €