Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v Prešove
  6. 12. 2021 rozlúčili so sestrou Máriou Ratkošovou r. Sarakovou, 78 r.
  07. 12. 2021 so sestrou Elenou Čajkovou r. Filkovou, 79 r.
  10. 12. 2021 s bratom Bohuslavom Halahyjom, 90 r.
 • Vážení bratia a sestry, vzhľadom na prijaté opatrenia sa môžeme opäť stretnúť v našom chráme na službách Božích a Večeri Pánovej, aj keď len v obmedzenom počte max. 30 osôb.
  Na SB alebo VP je potrebné sa prihlásiť elektronicky na stránke patmos.sk/rezervacia-slb
  V prípade, že nemáte túto možnosť, môžete sa telefonicky prihlásiť na FÚ v pondelok a utorok v dopoludňajších hodinách (8,00 h – 12,00 h) na tlf. čísle 051 77259 25

Milodary

 • Rodina pri poslednej rozlúčke s drahou mamou Elenou Čajkovou r. Filkovou obetuje 85,- € na CHB.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP z vďačnosti za doterajšie požehnanie obetuje na CHB 50,- € a na Relevant 50,- €.
 • Pri poslednej rozlúčke s drahou mamkou Máriou Kopčákovou r. Beňovou obetuje dcéra s rodinou 60,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma rodina pri príležitosti ukončenia atestačného štúdia dcéry a pri spomienke na zosnulú mamu a manželku obetuje 50,- € na CZP.
 • Pri poslednej rozlúčke s drahým otcom Bohuslavom Halahyjom obetuje dcéra s rodinou 20,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra pri prislúžení VP v domácnosti a pri spomienke na manžela Michala pri 11. výročí úmrtia obetuje 60,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri prislúžení VP v domácnosti, ďakuje za online prenosy SB a obetuje 20,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat ďakuje Pánu Bohu za požehnanie a zdravie v tomto roku a s vďakou obetuje 100,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina z Ľubotíc pri prijatí VP v domácnosti ďakuje Pánu Bohu za požehnanie a zdravie a obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za zdravie a požehnanie a obetuje 50,- € na CZP.
 • Spoločenstvo žien pri poslednej rozlúčke so sestrou Máriou Kopčákovou obetuje 20,- € na CHB.
 • Bohuznáma rodina pri doplácaní zvýšeného CP, ďakujúc Pánu Bohu za prinavrátenie zdravia a pri spomienke na rodičov pochovaných v Červenici a v Petrovanoch obetuje 100,- € na opravu kostola a 15,- € na DTF.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP ďakuje Pánu Bohu za ochranu a požehnanie, zároveň spomína na zosnulých rodičov a ostatných zomrelých v rodine a obetuje 50,- € na opravu kostola a 10,- € na DTF.
 • Bohuznáma rodina pri VP v domácnosti obetuje na CZP 15,- € a DTF 10,- €.
 • Rodina pri poslednej rozlúčke s drahou tetou Máriou Ratkošovou r. Sarakovou obetuje 40,- € na CHB.
 • Bohuznáma rodina pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 30,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra pri prislúžení VP v domácnosti z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100,- € na CZP
 • Sestra Viera Semanová pri dožití 80 rokov života, ďakuje Pánu Bohu za požehnanie, milosť a ochranu a obetuje 100,- € na CZP.