Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v Prešove
    6. 12. 2021 rozlúčili so sestrou Máriou Ratkošovou r. Sarakovou, 78 r.