Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 16. 11. 2021 rozlúčili v Petrovanoch s bratom Milanom Bulnom, 83r.
 • V sobotu 20. novembra 2021 boli v našom chráme pokrstené deti:
  dcéra Karin rodičov Mareka Mihoka a Márie r. Tobiášovej,
  dcéra Nina rodičov Miroslava Kušníra a Miriam Malej.

Milodary

 • Pri 15. výročí úmrtia Imricha Gregu zo Župčan s láskou a úctou spomínajú dcéry Eva a Darina s rodinami. Pri tejto príležitosti spomínajú aj na ostatných zosnulých v rodine a obetujú 50,- € na CHB.
 • Bohuznáma sestra s dcérou pri 10. výročí úmrtia manžela, otca a pri spomienke na ostatných zosnulých v rodine, ďakuje Pánu Bohu za milosť a prosí o požehnanie pre celú svoju rodinu do ďalších rokov. Obetuje 50,- € na opravu kostola a 50,- € pre prácu s mládežou.
 • Bohuznáma dcéra prosí za uzdravenie mamy a obetuje 30,- € a CZP.
 • Vďačné deti pri poslednej rozlúčke s drahou mamkou Alžbetou Bernátovou r. Beňkovou obetujú na CHB v Prešove 120,- €.
 • Bohuznámi manželia pri 60. výročí spoločného života ďakujú Pánu Bohu za doterajšie požehnanie a vyprosujú milosť do ďalších dní a obetujú 50,- € na opravu chrámu a 10,- € na DTF.
 • Bohuznámi manželia pri 55. výročí sobáša obetujú 50,- € na CZP, zároveň ďakujú za doterajší spoločný život a prosia Pána Boha o zdravie a požehnanie do ďalších rokov.
 • Bohuznámi manželia z Kecerovského Lipovca pri 50. výročí uzavretia manželstva ďakujú Pánu Bohu slovami Žalmu 27,4 „Jedno som prosil od Hospodina, to žiadať budem: môcť bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, vidieť láskavosť Hospodinovu a kochať sa v Jeho chráme.“ a kladúc seba a svojich synov s rodinami do Božích rúk obetujú 100,- € na opravu kostola.
 • Rodina Novotná s úctou a vďakou obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP spomína na zosnulých v rodine a obetuje 50,- € na CHB a 10,- € na DTF.
 • Sestra Ľubica Guzová pri platení CP obetuje 10,- € pre Červenicu a 10,- € na DTF.
 • Sestra Dagmar Fassingerová z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 50,- € na CZP.