Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 4. 11. 2021 rozlúčili v Prešove s bratom Marošom Jurekom, 47 r.; 6.11.2021 v Rokycanoch so sestrou Annou Ivankovou r. Olejárovou, 72 r.
 • V sobotu 6.11.2021 bola v našom chráme pokrstená dcéra Kristína rodičov Jaroslava Barana a Evy r. Priščákovej.
 • Zmena otváracích hodín Kníhkupectva Patmos:
  Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok: 08.00 h – 13.00 h
  Streda: 11.30 h – 16.30 h
 • Partnerská diakonia v Nemecku hľadá možnosti pomoci Slovákom pracujúcim v Nemecku, či už duchovne alebo prakticky. Ak poznáte niekoho, komu by sa takáto pomoc zišla, kontaktujte Relevant na relevant@relevant.sk, 0907 996 377, ev.fara@patmos.sk

Milodary

 • Bohuznáma rodina pri príležitosti narodenia vnučky Johanky obetuje 100,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za 60 rokov života, za Jeho Otcovskú ochranu, požehnanie, dar zdravia, za deti a vnúčatá a porúča sa do Božích rúk v budúcich dňoch života, obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma spomína na drahého otca pri nedožitých 85. narodeninách a prosí o zdravie a posilnenie pre mamu a obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat s rodinou pri spomienke na zosnulých v rodine obetuje 100,- € na opravu chrámu.
 • Bohuznámy brat pri príležitosti narodenín svojich dcér, ďakuje Pánu Bohu za doterajšie dobrodenia, vyprosuje od nášho Pána požehnanie do ďalších rokov života a obetuje 90,- € na CZP a 10,- € na DTF.
 • Sestra Helena Ferencová pri Pamiatke zosnulých so spomienkou na manžela, rodičov a príbuzných obetuje 10,- € na CZP.
 • Sestra Mária Ivanková ďakuje za zdravie a Božie požehnanie a obetuje 40,- € na CZP.
 • Sestra Ľudmila Hrubá z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 50,- € na CZP.
 • Ofera prijatá na účet v banke v uplynulom týždni bola vo výške 143,- €.