Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 29. 10. 2021 rozlúčili v Prešove so sestrou Helenou Kováčovou r. Gállovou, 88 r.
 • Zmena otváracích hodín Kníhkupectva Patmos:
  Pondelok, Utorok: 08.00 h – 13.00 h
  Streda: 11.30 h – 16.30 h
  Štvrtok, Piatok: 08.00 h – 13.00 h
 • Vážení bratia a sestry, zborový konvent konaný dňa 25.7.2021 prijal nasledovné uznesenie:
  Zborový konvent CZ ECAV Prešov schvaľuje výšku cirkevného príspevku na hodnotu 20,- € pre člena CZ do konfirmácie a 30,- € pre konfirmovaného člena CZ.
  Zborový konvent odporúča členom CZ ECAV Prešov, ktorí už uhradili pôvodnú výšku CP, doplatiť príspevok do konca roka 2021.
  Prosíme vás, aby ste to prijali s pochopením a postupovali v zmysle tohto uznesenia.

Milodary

 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 70 rokov, ďakuje Pánu Bohu za milosť a prosí o požehnanie pre celú svoju rodinu do ďalších rokov a venuje na opravu kostola 20,- €.
 • Pri pohrebnej rozlúčke so zosnulou mamou, starou mamou a sestrou Vierou Wojtasovou obetuje zarmútená rodina 70,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma rodina pri platení CP ďakuje Pánu Bohu za všetko požehnanie a úrody zeme v tomto roku a porúča sa do ďalšej ochrany v starobe a obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri pamiatke zosnulých obetuje 50,- na CZP a 50,- € na opravu kostola.
 • Pri 1. výročí úmrtia mamky Alžbety Kuropčákovej zo Žipova a pri spomienke na ostatných zosnulých v rodine obetujú dcéry Magdaléna, Eva, Gabika, Beáta a Milka 100,- € na opravu kostola.
 • Pri 1. výročí smrti milovanej mamy Šarloty a 40. výročí smrti ľúbiaceho otca Vladimíra si na nich s láskou spomína dcéra Katarína a obetuje 50,-€ na CZP.
 • Pri 1. výročí úmrtia Margity Moyzesovej si na ňu s láskou spomína priateľka Marta s rodinou a obetuje 100,- € na opravu kostola.
 • Pri 5. výročí úmrtia manžela Vladimíra Horenského z Hanisky si na neho spomína manželka Elena s deťmi a ich rodinami a obetuje 80,- € na CZP.
 • Rodina Antona Lenhardta pri spomienke na zosnulých v rodine obetuje 50,- € na CHB a 10,- € na DTF.
 • Anna Lenhardtová z vďačnosti voči Pánu Bohu venuje ručne háčkované vianočné ozdoby.
 • Bohuznámi manželia pri 55. výročí uzavretia manželstva ďakujú za Božie milosrdenstvo, ktoré z Jeho milosti prijali a vyznávajú so žalmistom „Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu! Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia!“ a obetujú 80,- € na CZP a 20,- € pre spevokol.
 • Pri pohrebnej rozlúčke so sestrou Helenou Kováčovou obetujú deti s rodinami 100,- € na CZP.