Oznamy

 • Pozývame vás na 17. rodinnú konferenciu s témou: „Emócie v manželstve, rodine, v duchovnom živote…“ 12. – 14. 11. 2021 v Tatranských Matliaroch – hotel Sorea Hutnik I.
  Bližšie informácie a prihlasovanie: www.rodinnespolocenstvo.sk
 • Zmena otváracích hodín Kníhkupectva Patmos:
  Pondelok, Utorok: 08.00 h – 13.00 h
  Streda: 11.30 h – 16.30 h
  Štvrtok, Piatok: 08.00 h – 13.00 h

Milodary

 • Pri pohrebnej rozlúčke s bratom Martinom Petrenkom zo Župčian rodina a priatelia zídení na pohrebe obetujú na opravu chrámu 300,- €.
 • Bohuznáma sestra pri spomienke na zosnulých v rodine obetuje 120,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina pri 30. výročí úmrtia manžela, otca a starého otca, spomínajúc aj na ostatných zosnulých v rodine, obetuje 50,- € na CHB.
 • Rodina Petrišáková a Štefaničová pri krste syna a vnuka Tea obetuje 100,- € na CHB.
 • Bohuznámy brat pri životnom jubileu 75 rokov ďakuje Pánu Bohu za milosť a požehnanie a obetuje 50,- € na opravu kostola a 50,- € pre ELIM.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 90 rokov a pri 20. výročí úmrtia manžela ďakuje za Božie milosrdenstvo a obetuje 100,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za zdravie celej rodiny, zároveň si spomína na zosnulých rodičov, starých rodičov a prarodičov, na manžela, otca a deda a obetuje 30,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP obetuje 40,- € na podporu online prenosov.
 • Sestra Ľubica Frišničová s rodinou pri platení CP z vďačnosti za doterajšie požehnanie a prosiac o milosť do ďalších rokov obetuje 100,- € na CZP.
 • Pri 3. výročí úmrtia mamky Júlie Jakubčinovej a 50. výročí úmrtia otca Jána s láskou spomínajú deti s rodinami a obetujú 100,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100,- € na CZP.