Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili 4.10.2021 v Daleticiach so sestrou Darinou Bekečovou r. Kubánkovou 6. 10. 2021 na Solivare s bratom Jaroslavom Pribulom, 77 r.
  v Župčanoch s bratom Martinom Petrenkom 62 r.; v sobotu 9. 10. 2021 bol v našom chráme pokrstený syn Teo, rodičov Ivana Petrišáka a Miriam Štefaničovej.
 • Pozývame vás na 17. rodinnú konferenciu s témou: „Emócie v manželstve, rodine, v duchovnom živote…“ 12. – 14. 11. 2021 v Tatranských Matliaroch – hotel Sorea Hutnik I.
  Bližšie informácie a prihlasovanie: www.rodinnespolocenstvo.sk
 • Zmena otváracích hodín Kníhkupectvo Patmos:
  Pondelok, Utorok: 08.00 h – 13.00 h
  Streda: 11.30 h – 16.30 h
  Štvrtok, Piatok: 08.00 h – 13.00 h

Milodary

 • Brat Ján Ander z Dulovej Vsi pri životnom jubileu 70 rokov ďakuje Pánu Bohu za doterajšie milosti a do ďalších rokov vyprosuje od Pána Boha zdravie a hojnosť Božieho požehnania – pri tejto príležitosti prináša milodar vo výške 100,- EUR na opravu kostola.
 • Dňa 6. októbra sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia otca Andreja Dudáša z Gregoroviec. S láskou a úctou si naňho spomínajú dcéra Ľubka a syn Miroslav s rodinou a obetujú 100,- € na CHB.
 • Katarína Štetinová s rodinou spomína na otca pri 24. výročí úmrtia, zároveň spomína na ostatných zomrelých v rodine, ďakuje za Božiu ochranu a prosí o požehnanie do ďalších dní, obetuje na CZP 30,- €.
 • Pri 1. výročí smrti Štefana Vagaského si na neho s láskou spomínajú synovia s rodinami a obetujú 50,- € na opravu kostola.
 • Pri poslednej rozlúčke s drahou mamou Darinou Bekečovou r. Kubankovou, pochovanou v Daleticiach dňa 4. 10. 2021 obetuje manžel s deťmi a ostatná zídená rodina 100,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 20,- € na CZP.
 • Brat Dušan Kováčik z Pezinku z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 15,-€ na CZP.
 • Ofera z nedele 3. 10. 2021 vyhlásená pre projekt CZ Kráľová Lehota – oprava kostola vo Vyšnej Boci bola vo výške 1082,19 €.