Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili v pondelok 27. 9. 2021 v Prešove s bratom Štefanom Kľučárom, 64r. vo štvrtok 30.9.2021 v Rokycanoch so sestrou Máriou Mihaľovou r. Verčimákovou, 80 r.
 • V nedeľu 26. 9. 2021 bol v našom chráme pokrstený syn Dávid, rodičov Dušana Kočerhu a Denisy r. Mikčovej
 • V sobotu 2. 10. 2021 uzavreli v našom chráme manželstvo Pavol Kasenčák a Miriam Stašová
 • Dnešná ofera je určená pre projekt CZ Kráľová Lehota – oprava kostola vo Vyšnej Boci. Odporúčame ju do vašej štedrosti a lásky.

Milodary

 • Rodičia pri krste syna Dávida, z vďačnosti voči Pánu Bohu, obetujú 40,- € na CHB.
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu milosť a požehnanie pri operácií, zároveň spomína na manžela pri 35. výročí úmrtia a na všetkých v rodine zomrelých a obetuje 20,- € na SEŽ a 60,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP ďakuje Pánu Bohu za doterajšie požehnanie a prosí o milosrdenstvo do ďalších dní a obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu zeme ako za všetky dary duchovné a obetuje z vďačnosti na CZP 50,-€.
 • Rodičia pri sobáši syna Stanislava z vďačnosti voči Pánu Bohu obetujú 100,- € na opravu kostola.
 • Manželia Majeroví pri príležitosti 50. výročia sobáša ďakujú Pánu Bohu za lásku a milosť a prosia o požehnanie do ďalších rokov a obetujú 100,- € na CHB.
 • Darina Baranová pri príležitosti Poďakovania za úrody zeme obetuje 100,- € na CHB.