Oznamy

 • V nedeľu 12. 9. 2021 bol v našom chráme pokrstený syn Denis, rodičov Miroslava Šimočka a Veroniky r. Trochanovej
 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 13. 9. 2021 v Prešove rozlúčili so sestrou Martinou Dzugasovou r. Lejkovou, 46 r.
 • V sobotu 18. 9. 2021 uzavreli v našom chráme manželstvo: Tomáš Miženko a Karin Gregová, Martin Vrabeľ a Mária Leščinská

Bohoslužby

 • Povolené s podmienkou dodržania kapacity pre protokol OTP:
  • maximálne 25% kapacity, to znamená do 200 osôb pre Chrám Sv. Trojice
  • povinný respirátor
  • povinný zoznam účastníkov (meno, priezvisko, tel. číslo)

Milodary

 • Milodary budú oznámené na budúci týždeň.