Oznamy

  • V nedeľu 12. 9. 2021 bol v našom chráme pokrstený syn Denis, rodičov Miroslava Šimočka a Veroniky r. Trochanovej
  • V nádeji vzkr