Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 8. 9. 2021 rozlúčili v Prešove so sestrou Máriou Bilicovou, r. Janotkovou, 97 r.
 • V sobotu 11. 9. 2021 boli v našom chráme pokrstené deti:
  – syn Damián, rodičov Lukáša Draganovského a Zuzany r. Olejárovej
  – syn Bruno, rodičov Igora Jurašeka a Barbary r. Drozdovej. Zároveň bolo požehnané manželstvo rodičov.
 • Dištriktuálny deň VD ECAV na Slovensku, ktorý sa mal konať dňa 19. 9. 2021 v Giraltovciach bol zrušený.
 • Pozývame vás na divadelné predstavenie divadla Exodus „Tajomný labyrint“ na Veľkej scéne DJZ v Prešove v nedeľu 19. 9. 2021 o 16. 00 h v režime OTP. Prihlasovanie na stránke http://www.vdecav.sk/divadlo.

Milodary

 • Pri krste Olivera Gašparíka vďační rodičia s prosbou o Božie vedenie obetujú 40,- € na opravu kostola a ostatná rodina 65,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma rodina pri životnom jubileu Hanky Rubisovej vyprosuje od Pána Boha pre ňu a jej rodinu do ďalších rokov pevné zdravie, hojnosť Božieho požehnanie a pri tej príležitosti obetuje 30,- € pre spevokol, 30,- € na CZP a 40,- e na opravu kostola.
 • Synovia pri 1. výročí úmrtia mamy Marty Chomovej a 5. výročí úmrtia otca Ivana Chomu si na nich s láskou spomínajú a obetujú 150,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra s rodinou pri platení CP si spomína na rodičov a ostatných zomrelých v rodine, ďakuje za Božiu ochranu a prosí o požehnanie do ďalších dní, obetuje 50,- € na CZP a 10,- € na DTF.
 • Pri 1. výročí smrti Marty Chomovej na ňu spomína sestra Božena a obetuje 50,- € na CHB.
 • Bohuznáma sestra pri dožití sa 80 rokov ďakuje Pánu Bohu za milosť, pomoc, ochranu a požehnanie a prosí o požehnanie do ďalších dní a obetuje 50,- € na CZP a 20,- pre spevokol.
 • Bohuznáma manželka a dcéra s rodinou si s láskou a úctou spomínajú na manžela a otca pri jeho nedožitých 100. narodeninách a obetujú 100,- € na CZP.