Oznamy

  • V nedeľu 22. 8. 2021 bol v našom chráme pokrstený syn Dávid, rodičov Dávida Petra a Lucie r. Regáliovej, v sobotu 28. 8. 2021 bol pokrstený syn Pavol, rodičov Pavla Hermela a Martiny r. Kočišovej.
  • 26. 8. 20