Oznamy

 • V nedeľu 22. 8. 2021 bol v našom chráme pokrstený syn Dávid, rodičov Dávida Petra a Lucie r. Regáliovej, v sobotu 28. 8. 2021 bol pokrstený syn Pavol, rodičov Pavla Hermela a Martiny r. Kočišovej.
 • 26. 8. 2021 bolo požehnané manželstvo Wilfreda Sagastume a Karolíny r. Habinovej.
 • V sobotu 28. 8. 2021 uzavreli v našom chráme manželstvo Ivan Čurlík a Slavomíra Angelovičová
 • V sobotu 28.8.2021 sme sa v Janove pri uložení urny rozlúčili s bratom Andrejom Ferencom, 82 r.
 • Pozývame Vás na Dištriktuálny deň VD ECAV na Slovensku, ktorý sa bude konať dňa 19. 9. 2021 v Giraltovciach – Mestský Amfiteáter so začiatkom o 9. 30h.
  Tí, ktorí majú záujem zúčastniť sa, nech sa ohlásia na FÚ v pracovných dňoch v čase 8,00 h – 14,30 h a na fíliách u kurátorov.

Milodary

 • Bohuznámi manželia pri 50. výročí sobáša a spomienke na zosnulých v rodine obetujú 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 70 rokov prosiac Pána Boha o zdravie a požehnanie obetuje 100,- € na CZP.
 • Rodina Remetová pri krste syna a vnuka Jakuba obetuje 30,- € na opravu kostola.
 • Bohuznámi rodičia pri krste syna Ondreja z vďačnosti voči Pánu Bohu obetujú 50,- € na CHB.
 • Bohuznámi manželia pri 50. výročí uzavretia manželstva ďakujú za doterajšie Božie vedenie a požehnanie v rodine, za život a zdravie synov a ich rodín a obetujú 50,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 25,- € na podporu online prenosov a 25,- € na DTF.
 • Pri 1. výročí úmrtia mamy Anny Molitorisovej si s láskou spomína dcéra Janka s rod. a celá rodina Molitorisová. Prosia o Božiu útechu, požehnanie v ďalšom živote. Zároveň si spomínajú na otca Andreja a ostatných zosnulých v rodine. Pri tejto spomienke venuje dcéra Janka 50,- € na CZP, švagriné Helena a Anna 40,- € na CHB a 10,- € na DTF.
 • Sestra Slávka Priputenová pri životnom jubileu 50 rokov a 30. výročí sobáša ďakuje za Božie milosrdenstvo a obetuje 50,- € na CZP.
 • Mladomanželia Dargajovci pri príležitosti sobáša obetujú 50,- € na opravu kostola.
 • Pri 1. výročí úmrtia Alžbety Pálovej rod. Hadbavnej si na ňu s láskou spomínajú dcéry Mária a Ružena s rodinou. Rodina zároveň ďakuje Pánu Bohu za milosť, požehnanie a ochranu a pri tejto príležitosti oferuje 50,- € pre potreby modlitebne Kojatice.
 • Bohuznáma sestra spomína na zosnulých v rodine, dcéru Michalku, sestru, synovca, neter a rodičov a obetuje 90,- € na CZP.