Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 10. 8. 2021 v Prešove rozlúčili s bratom Antonom Beleščákom, 71r.; 12. 8. 2021 so sestrou Miletou Strakovou r. Olejárovou, 81 r.
 • V piatok 13.8.2021 uzavreli v našom chráme manželstvo Daniel Dargaj a Stanislava Žipajová, v sobotu 14. 8. 2021 Adriana Mihaľová a Miroslav Ferenčík, Peter Dzubaj a Alena Vagner, Peter Urbanec a Anna Kundrátová, požehnané bolo manželstvo Maroša Petra a Veroniky r. Barlíkovej
 • V sobotu 14. 8. 2021 bola v našom chráme pokrstená dcéra Viktória, rodičov Imricha Kostúra a Márie r. Sobotovej, syn Adam, rodičov Maroša Petra a Veroniky r. Barlíkovej

Milodary

 • Rodina Kolesárová z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 40,- € na online prenosy.
 • Bohuznáma sestra s rodinou si spomína na švagra a obetuje 20,- € na CZP.
 • Pri uložení urny milovaného syna Samuela Olivera M´Evoy obetujú rodičia a starí rodičia Krylovi 50,- € na CZP.
 • Sestra Ľudmila Olejárová pri poslednej rozlúčke s manželom Dušanom Olejárom obetuje 50,- € pre Červenicu a 50,- € na DTF.
 • Rodina Mattová a Kováčová pri krste syna a vnuka Jonáša obetuje 50,-€ na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 80 rokov ďakuje Pánu Bohu za milosť, všetko požehnanie v živote a prosí o požehnanie do ďalších dní. Zároveň spomína na zosnulého manžela a všetkých zosnulých v rodine a obetuje 50,- € na CHB.
 • Pri 10. výročí úmrtia manžela, otca a dedka spomína bohuznáma rodina z Podhradíka. Taktiež spomína na všetkých zosnulých v rodine a oferuje 50,- € na CHB a 30,- € na DTF.
 • Novomanželia Gallovi pri príležitosti sobáša obetujú 100,- € na CHB.
 • Rodičia Gallovi pri sobáši syna Martina obetujú 50,- € na CHB a 50,- € pre ELIM.
 • Mladomanželia Urbancovci spolu s rodičmi pri príležitosti sobáša ďakujú Pánu Bohu za Jeho milosť a lásku a prosia o Božie vedenie a požehnanie do ďalších dní. Obetujú 50,- € pre mládež a 50,- € na CHB.
 • Bohuznáma sestra pri dožití sa 70 rokov ďakuje za doterajšie požehnanie, prosí o Božiu milosť do ďalších rokov a obetuje 100,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat pri príležitosti rozlúčky so svojou drahou manželkou a uložení jej urny do hrobu obetuje na CZP 200,- €.
 • Bohuznáma rodina pri sobáši syna Mateja ďakuje za Božiu milosť a porúča novomanželov do Jeho ochrany a obetuje 100,- € na CHB.
 • Rodina Beleščáková a ostatná smútiaca rodina pri poslednej rozlúčke s manželom, otcom a starým otcom Antonom Beleščákom obetuje 250,- € na CZP.