Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 3. 8. 2021 v Janove rozlúčili s bratom Dušanom Olejárom, 73 r.
 • V sobotu 7. 8. 2021 bola v našom chráme pokrstená
  – dcéra Diana, rodičov Michala Kollarčíka a Stanislavy r. Čopákovej
  – syn Jonáš Matta, rodičov Miroslava Kováča a Kataríny Mattovej
 • V sobotu 7. 8. 2021 uzavreli v našom chráme manželstvo Martin Gall a Jana Hricenková

Milodary

 • Rodičia, starí rodičia a krstní rodičia pri krste Emy Petruščákovej obetujú 50,- € na CHB.
 • Rodičia Boháčovi pri krste syna Ondreja obetujú 100,- € na CZP.
 • Kmotrovci Matúščakovci pri sobáši krstného syna Dušana obetujú 20,- € na CHB.
 • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 80,- € na CZP.
 • Ofera prijatá na účet a do pokladne počas uplynulého týždňa bola vo výške 108,- €.