Oznamy

 • 11. 7.2021 bola v našom chráme pokrstená dcéra Daniela, rodičov Dušana Tomčíka a Lenky r. Motyľovej
 • V sobotu 17. 7. 2021 uzavreli v našom chráme manželstvo:
  Filip Hanko a Melisa Čmelíková,
  Ján Melega a Marianna Botková
 • V stredu 14.7. sme sa v Prešove v nádeji vzkriesenia rozlúčili s Helenou Sebestyénovou r. Bacsóovou 87r.
 • Na výročnom konvente volíme 4 presbyterov a tiež generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.

Milodary

 • Rodičia a stará mama pri sobáši syna a vnuka Mareka Miženka obetujú na CZP 200,- €
 • Bohuznáma rodina ďakuje za prinavrátenie zdravia a návrat manželky z nemocnice, prosí o Božie vedenie a ochranu do budúcich dní a obetuje na CZP 100,- €.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP spomína s láskou a s vďakou na svoju drahú mamu a obetuje na CZP 20,- €.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP obetuje z vďačnosti na CZP 20,- €
 • Rodina Tomčíkova pri krste svätom Danielky, prosí o Božie požehnanie a vedenie pre ňu aj pre celú rodinu a obetuje 100,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina prosí o Božie uzdravenie a pomoc pri operácii manžela a obetuje 30,- € na CZP.
 • Bohuznáma vdova pri spomienke na manžela, otca a dedka pri 25. výročí jeho smrti, ďakuje za Božiu ochranu a prosí o Božie požehnanie do ďalších dní, obetuje 30,-€ na CZP.
 • Rodičia, krstní rodičia Lenhardtovci a stará mama pri konfirmácii Daniela Maceja obetujú 120,- € CZP.
 • Dnešná ofera je určená na pomoc pre ľudí na Morave postihnutých ničivým tornádom. Odporúčame ju do vašej štedrosti a lásky.