Oznamy

 • V pondelok 5. 7. 2021 bol v našom chráme pokrstený syn Samuel, rodičov Mareka Kožleja a Ivany r. Škintikovej
 • Dňa 5.7. zomrel v nemocnici v Žiari nad Hronom vo veku 82 rokov brat Andrej Ferenc, rodák z Janova.
 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 6.7.2021 rozlúčili v Haniske so sestrou Agnesou Pulíkovou r. Kvočkovou, 80 r. a v Bzenove s Jozefom Dziakom, 56 r.
 • V sobotu 10. 7. 2021 uzavreli v chráme Božom v Rokycanoch manželstvo Radoslav Richtarik a Adela Lopuchovská
 • Ofera zo Služieb Božích dňa 18. 7. 2021 je určená na pomoc bratom a sestrám na Morave, ktorí boli zasiahnutí ničivým tornádom. Odporúčame ju do vašej štedrosti a lásky!

Milodary

 • Bohuznámi manželia pri uzavretí manželstva ďakujú Pánu Bohu za doterajšiu milosť, prosia o požehnanie do spoločného života a obetujú 100,- € na CZP.
 • Rodina Kožlejová pri krste syna Samuela obetuje na CZP 50,- € a pre prácu s mládežou 50,- €, starí rodičia Kožlejovci obetujú na CZP 20,- € a prastará mama Kožlejová tiež 20,- €.
 • Bohuznáma rodina si s láskou spomína na manžela, otca a starého otca, pri príležitosti jeho nedožitých 57. narodenín. S prosbou o ďalšiu Božiu milosť a ochranu obetuje na matkocirkevný chrám 20,- € a na potreby fílie Petrovany 20,- €.
 • Sestra Jana Zborovjanová-Cunderová z vďačnosti voči Pánu Bohu a s prosbou o Božie požehnanie obetuje 50,- € na CZP.
 • Pri narodení vnuka Svetozára s vďačnosťou voči Pánu Bohu starí rodičia Juhásovci obetujú 50,- € na CZP.
 • Sestra Ľubica Guzová pri 50-tich narodeninách ďakuje Pánu Bohu za jeho vedenie a požehnanie, prosí o Božiu milosť aj do ďalších dní a obetuje 50,- € na CZP.
 • Pri príležitosti konfirmácie obetuje Kristína Kundrátová s rodinou 50,- € na CZP, z vďačnosti voči Pánu Bohu, že ju úspešne previedol touto prípravou a skúškou, s prosbou o Božie vedenie a požehnanie.
 • Manželia Lipkovci s vďačnosťou voči Pánu Bohu obetujú 10,- € na online prenosy, 10,- € na CZP a 10,- € na DTF.
 • Rodina Mikulová pri poslednej rozlúčke s drahou mamou Agnesou Pulíkovou r. Kvočkovou pochovanou v Haniske obetuje na CZP 100,- €