Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 24. 6. 2021 v Prešove rozlúčili s bratom Samuelom Hrivnákom, 67r.
 • V sobotu 26. 6. 2021 bol v našom chráme pokrstený syn Richard, rodičov Mareka Petruša a Jany r. Vavrekove
 • Team Kecy tábora hľadá dvoch dobrovoľníkov na výpomoc do kuchyne počas letného tábora. Bližšie informácie u Karolíny Habinovej 0907 618 875

Milodary

 • Bohuznáma rodina pri spomienke na zosnulých rodičov ďakuje Pánu Bohu za zdravie, pomoc a ochranu a obetuje 70,- € na CZP.
 • Pri príležitosti konfirmácie syna Šimona Jarkovského obetujú rodičia 50,- € na CHB a starí rodičia Pištejovi 50,- € na CHB.
 • Bohuznámy brat s mamou prosí o Božiu ochranu a pomoc pre sestru, ktorá je ťažko chorá a obetujú 80,- € na CHB v Prešove.
 • Rodina Šipošová pri krste dcéry Elišky obetuje 30,- € na CZP.
 • Rodičia, starí rodičia a krstní rodičia pri krste syna a vnuka Adama Semana obetujú 200,- € na CZP.
 • Novomanželia a rodičia pri sobáši syna Dávida Hadbavného z vďačnosti voči Pánu Bohu obetujú 150,- € na CZP.
 • Pri konfirmácií syna Šimona Feka obetujú rodičia a starí rodičia 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra s vďakou za Božiu milosť obetuje 20,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat s rodinou pri dožití 70-tych rokov života spomína a ďakuje Pánu Bohu za milosť a požehnanie a obetuje 100,- € na CZP.
 • Pri konfirmácii dcéry a vnučky Kataríny Olejárovej obetujú rodičia so starou mamou a blízkou rodinou 40,- € na CHB v Prešove, 40,- € pre modlitebňu v Janove a 40,- € na CHB v Rokycanoch.
 • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu za dožitie sa 80-tych narodenín a prosiac o požehnanie do ďalších dní obetuje 50,- € na CZP.
 • Rodičia, krstní a starí rodičia pri konfirmácii dcéry a vnučky Daniely Hredzákovej obetujú 100,- € na CZP.
 • Pri príležitosti konfirmácie Filipa Goreckého obetujú rodičia a starí rodičia spolu 60,- € na CZP.
 • Pri príležitosti konfirmácie dcéry Soni Bortlovej obetujú rodičia 100,- € na CZP.
 • Pri konfirmácii Zuzany Vongrejovej darujú rodičia, starí a krstní rodičia na CZP 100,- €.
 • PhDr. Peter Švorc s rodinou z vďačnosti voči Pánu Bohu daruje 150,- € na CZP.