Oznamy

 • V nedeľu 30. 5. 2021 bola v našom chráme pokrstená Anna, rodičov Jána Hajdu a Nikoly r. Duplinskej.
 • V sobotu 5. 6. 2021 uzavreli v našom chráme manželstvo Šimon Domček a Anna Valkučáková
 • Oznamujeme členom spevokolu, že skúška sa uskutoční 7. 6. 2021 o 17,30 h vo Veľkej zborovej sieni na fare. Prineste si piesne č. 142, 49, 143, 45, 50, 124, 121, 85,142, 108
 • Team Kecy tábora hľadá dvoch dobrovoľníkov na výpomoc do kuchyne počas letného tábora. Bližšie informácie u Karolíny Habinovej 0907 618 875

Milodary

 • Rodina Hajdová pri krste dcéry Anny obetuje 30,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina prosí o požehnanie pred operáciou oka a obetuje 15,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP z vďačnosti za zdravie a Božie požehnanie obetuje 20,- € na DTF a 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 55,- € na CZP.
 • Pri 10. výročí úmrtia milovanej mamy a starej mamy a zároveň pri spomienke na ostatných v rodine zosnulých obetuje dcéra s vnučkou 30,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti za doterajšiu Božiu pomoc a s prosbou o Božie vedenie do ďalších dní obetuje 50,- € na CZP a 50,- € pre Relevant.
 • Bohuznámi rodičia pri sobáši dcéry Anny a syna Šimona obetujú na potreby CZ 100,-€
 • Na svojho otca Františka Dudáša pri nedožitých 90-tych narodeninách a 15. výročí úmrtia a na mamu Máriu pri 6. výročí úmrtia spomínajú s láskou deti s rodinami a obetujú 40,- € na CZP, 10,- € DTF a 50,- € ELIM.
 • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 150,- € na CZP.