Oznamy

  • V nedeľu 23. 5. 2021 bol v našom chráme konfirmovaný brat Marek Kendický a do ECAV bola prijatá sestra Petra Hanková.
  • V nádeji