Oznamy

 • V nedeľu 23. 5. 2021 bol v našom chráme konfirmovaný brat Marek Kendický a do ECAV bola prijatá sestra Petra Hanková.
 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 28. 5. 2021 rozlúčili s bratom Prokipom Kolisnykom, 63 r.
 • V sobotu 29.5.2021 bola v našom chráme pokrstená dcéra Tamia rodičov Michala Palguta a Miroslavy r. Katuščákovej.
 • Oznamujeme členom spevokolu, že skúška sa uskutoční 7. 6. 2021 o 17,30 h vo Veľkej zborovej sieni na fare. Prineste si piesne č. 142, 49, 143, 45, 50, 124, 121, 85,142, 108
 • Team Kecy tábora hľadá dvoch dobrovoľníkov na výpomoc do kuchyne počas letného tábora. Bližšie informácie u Karolíny Habinovej 0907 618 875

Milodary

 • Bohuznámy brat z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 1500,- € na CZP.
 • Rodina pri uložení urny brata Ondreja Kobyľana obetuje 420,- € na CZP.
 • Bohuznáme rodiny pri spomienke na brata farára Jána Jágerského pri jeho nedožitých stých narodeninách a 6. výročí úmrtia obetujú 60,- € na CHB.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 30,- € na CHB a 15,- € na DTF.
 • Manželia Šťastní pri 60. výročí sobáša ďakujú Pánu Bohu za Jeho milosť a požehnanie a obetujú 150,- € na CZP.
 • Rodina Kendická pri konfirmácií Mareka Kendického obetuje 50,- € na CZP.
 • Rodina Hanková pri príležitosti prijatia do ECAV Petry Hankovej obetuje na CZP 120,- €.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 65 rokov ďakuje Pánu Bohu za Božiu milosť a pokoj v ťažkom období života a obetuje 50,- € na detskú besiedku.
 • Bohu známy brat pri príležitosti svojich narodenín ďakuje Pánu Bohu za doterajšie dobrodenia a zlepšenie zdravotného stavu po ťažkej chorobe a prosí o požehnanie do ďalších rokov pre celú svoju rodinu. Súčasne s láskou a úctou spomína na svoju nedávno zosnulú manželku a všetkých v rodine a obetuje 90,- € na CZP a 10,- € na DTF.
 • Bohuznáma sestra s deťmi pri poslednej rozlúčke s drahým manželom a otcom prosia o potešenie a obetujú 50,-€ na CZP.
 • Bohuznámy brat pri životnom jubileu 70 rokov z vďačnosti voči Pánu Bohu za všetko preukázané dobrodenie obetuje 50,- € na CZP, 20,- € na DTF a 30,- € na podporu online prenosov.
 • Bohuznámy brat spomína na manželku pri jej nedožitých 88. narodeninách a obetuje 20,- € na CZP a 10,- € na DTF.
 • Bohuznáma sestra spomína pri 1. výročí úmrtia na svoju sestru Máriu Žacovú a obetuje 30,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra s rodinou pri platení CP obetuje 80,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra s rodinou pri operácii svojho brata prosí Pána Boha o vedenie rúk lekárov a zároveň o skoré uzdravenie a obetuje 55,- € na CZP.
 • Bohuznámi manželia pri platení CP s vďačnosťou voči Pánu Bohu za zdravie obetujú 30,- na CZP.
 • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu za všetko prijaté požehnanie a prosiac Ho aj naďalej o Jeho milosť a vedenie obetuje 50,- € na CZP a 10,- € pre spevokol.