Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 10. mája 2021 na Solivare rozlúčili so Stanislavom Velebírom, 60 r.
 • V sobotu 15. 5. 2021 bol v našom chráme pokrstený syn Adam, rodičov Jakuba Vavreka a Ivony Ščerbákovej.
 • Pri príležitosti 100 rokov ECAV sa v dňoch 21. – 23. 5. 2021 uskutoční Celoslovenské online stretnutie evanjelikov. youtube.com/ECAVsVami
  Program:
  21. 5. 2021 18,00 h – Spolu na mládeži
  22. 5. 2021 18,00 h – Evanjelizácia Ulrich Parzany
  23. 5. 2021 16,00 h – Diskusia: Luteráni na Slovensku a ich „jednotky“ v 20. storočí
 • Café Relevant je opäť otvorená! Pondelok – Piatok 11.00 h – 18.30 h,
  zároveň ponúkame voľné miesto vedúca/i Café Relevant v Prešove. Informácie: 0951115755

Milodary

 • Mladomanželia Miklušovi pri uzavretí manželstva z vďačnosti voči Pánu Bohu a s prosbou o požehnanie obetujú 50,- € na CZP.
 • Pri poslednej rozlúčke s bratom Stanislavom Velebírom obetuje rodina 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 20,- € na CZP.
 • Pri 20-tom výročí úmrtia Ondreja Maceja z Kojatíc si naňho s láskou a úctou spomína manželka s deťmi a ich rodinami. Rodina zároveň ďakuje Pánu Bohu za milosť, požehnanie a ochranu a pri tejto príležitosti obetuje 130,- € pre potreby modlitebne Kojatice.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina pri platení CP ďakuje za doterajšie požehnanie, prosí o Božie vedenie a obetuje 55,- € na CZP.
 • Starí rodičia a krstní rodičia pri krste Adama Vavreka s prosbou o Božie požehnanie obetujú 150,- € na CZP.
 • Sestra Mária Kancírová z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 50,- € na podporu online prenosov.
 • Bohuznáma sestra ďakujúc za Božie požehnanie obetuje 90,- € na CZP.
 • Ofera prijatá na účet počas uplynulého týždňa bola vo výške 215,- €.