Oznamy

 • sobotu 8. mája 2021 uzavreli v našom chráme manželstvo Milan Mikluš a Mária Pankuchová
 • Relevant n. o. vás od 10. 5. 2021 pozýva do znovuotvorenej kaviarne Café Relevant.
  Otváracie hodiny: Pondelok – Piatok 11.00 h – 18.30 h,
  zároveň dávame do pozornosti voľné pracovné miesto vedúca/i Café Relevant v Prešove. Informácie: 0951115755
 • Oznamujeme, že Kníhkupectvo Patmos je otvorené.
  Pondelok – Piatok 8,00 h – 13,00 h; Nedeľa 10,00 h – 10,30 h

Milodary

 • Pri krste dcéry Elišky venujú rodičia, starí rodičia a krstná mama 80,- € na opravu schodov v Rokycanoch.
 • Bohuznáma rodina pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100,- € na CZP a 15,- € na DTF.
 • Bohuznáma sestra pri spomienke na svojho zosnulého brata z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100,- € na CZP.
 • Sestra Helena Midriaková pri životnom jubileu 90 rokov ďakuje Pánu Bohu za požehnanie a prosí o ďalšie Božie vedenie pre seba a celú svoju rodinu a obetuje 100,- € na CZP a 50,- € pre spevokol.
 • Ofera prijatá na účet a do pokladne počas uplynulého týždňa bola vo výške 234,- €.