Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili 27. 4. 2021 so sestrou Oľgou Lacovou 96 r.,
 • V sobotu 1. mája bola v našom chráme pokrstená dcéra Eliška rodičov Michala Šťastného a Júlie r. Hadbavnej
 • RELEVANT n. o. hľadá:
  • opatrovateľov/ ky do nového projektu. Informácie: 0911 985 415
  • vedúcu/ eho kaviarne Café Relevant v Prešove. Informácie: 0951115755
 • Kníhkupectvo Patmos je otvorené:
  • Pondelok – Piatok 8,00 h – 13,00 h
  • Nedeľa 10,00 h – 10,30 h
 • V kníhkupectve ponúkame pamätnú mincu nášho Chrámu Svätej Trojice v Prešove v cene 7,- € (pamätná minca v umelom puzdre + informačný leták o kostole). Odporúčame ju nielen zberateľom, ale aj ako darček pre členov nášho zboru.

Milodary

 • Bohuznáma sestra zo Záhradného pri príležitosti 50. narodenín ďakuje Pánu Bohu za doterajšie dobrodenia a vyprosuje pre seba a celú rodinu Božie požehnanie do ďalších rokov života. Súčasne s láskou a úctou spomína na pred 7. rokmi zosnulú matku a všetkých v rodine zosnulých a obetuje 100,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat pri životnom jubileu 65 rokov ďakuje za doterajšie požehnanie a prosí Pána Boha o jeho ďalšie vedenie a obetuje 30,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 80 rokov ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu milosť, zároveň spomína na zosnulých v rodine a obetuje na CZP 50,- €.
 • Sestra Zuzana Partillová si s vďakou a láskou spomína na drahého manžela pri 5. výročí úmrtia a na syna pri 24. výročí úmrtia, ďakuje Pánu Bohu za doterajšie dary milosti a obetuje 70,- € na CZP a 15,- € na DTF.
 • Bohuznáma sestra pri spomienke na otca pri 38. výročí úmrtia, ďakujúc za jeho príklad viery obetuje 200,- € na CZP a 20,- € na DTF.
 • Sestra Klára Dzurňáková pri spomienke na všetkých zosnulých v rodine vyznáva „Chváliť a velebiť Ťa budem do konca života“ a obetuje 80,- € na CZP a 5,- € na DTF.
 • Sestra Mariana Kovalčíková pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 50,- € na CZP.
 • Pri 1. výročí úmrtia manžela, otca a starého otca Ľubomíra Ferenca s láskou v srdci na neho spomínajú manželka a deti s rodinami. Rodina ďakuje za tichú spomienku i Božie sprevádzanie a obetuje 30,- € pre modlitebňu v Janove a 20,- € na opravu schodov v Rokycanoch.
 • Najbližšia rodina s láskou spomína pri 15. výročí úmrtia na Štefana Richtárika a pri 18. výročí úmrtia na Annu a Jána Lipovských. Rodina tiež ďakuje za Božiu milosť a ochranu mamky, babky a prababky Márie Richtárikovej pri prekonávaní epidemického ochorenia a pri dožití požehnaného veku 91 rokov. Z vďačnosti obetujú 30,- € pre modlitebňu Janov.
 • Ofera prijatá na účet a do pokladne počas uplynulého týždňa bola vo výške 224- €.