Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili 21. 4. 2021 na Solivare so sestrou Máriou Süčovou r. Gamcovou, 87r., 22. 4. 2021 s bratom Ondrejom Pavlíkom, 78 r., 23. 4. 2021 s bratom Štefanom Martonom, 80 r.
 • Ak vnímate zmysluplnosť práce Relevant n. o., môžete nám do konca apríla darovať 2 % dane. Tlačivá sú v kancelárii FÚ, v chráme Sv. Trojice a v kníhkupectve PATMOS. Bližšie info: www.relevant.sk a na tf. čísle 0907 996 377 RELEVANT n. o. hľadá:
  • opatrovateľov/ ky do nového projektu. Informácie: 0911 985 415
  • vedúca(i) kaviarne Relevant v Prešove. Pracovná pozícia na plný úväzok s možným nástupom už v máji. Informácie: 0951115755

Milodary

 • Bohuznámy brat z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100,- € na CZP.
 • Vďačné deti pri poslednej rozlúčke s drahou matkou Máriou Süčovou obetujú 50,- € CZP.
 • Bohuznáma sestra ďakuje za doterajšie požehnanie a prosí o Božiu milosť a obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina pri platení CP obetuje 50,- € na CZP a 100,- € pre ELIM.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100,- € na CZP.
 • Manželka s rodinou pri poslednej rozlúčke s manželom a otcom Ondrejom Pavlíkom obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100,- € na CZP.
 • Gabriela Juhasová pri 65. výročí narodenín a zároveň pri 42. výročí sobáša s manželom Milanom Juhasom ďakujú za Božiu milosť a požehnanie a obetujú 10,-na DTF, 20,- € na podporu online prenosov a 70,- € na CZP.
 • Rodina Kušnírová pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 50,- € na CZP.
 • Rodičia a starí rodičia pri krste syna a vnuka Sebastiána Karniša, ďakujú Pánu Bohu za milosť, požehnanie a ochranu a oferujú pre potreby modlitebne Kojatice 50,- €.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 200,- € na CZP.
 • Rodina Veberová ďakuje za duchovné povzbudenie počas pandémie pri online prenosoch a obetuje 20,- € na CZP.
 • Pri poslednej rozlúčke s drahým manželom a otcom Štefanom Martonom obetuje manželka s deťmi 100,- € na CZP a rodina zídená na rozlúčke formou zbierky 100,- € na CZP.
 • Ofera prijatá na účet a do pokladne počas uplynulého týždňa bola vo výške 410- €.