Oznamy

  • V nedeľu 11. 4. 2021 bol v našom chráme pokrsrtený syn Ivan, rodičov Ivana Dučaia a Márie r. Klimkovej, v Kojaticiach syn Sebastián, ro