Oznamy

 • V nedeľu 11. 4. 2021 bol v našom chráme pokrsrtený syn Ivan, rodičov Ivana Dučaia a Márie r. Klimkovej, v Kojaticiach syn Sebastián, rodičov Michala Karniša a Miroslavy r. Macejovej
 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili : vo štvrtok 15.4.2021v Prešove so sestrou Helenou Leščákovou r. Pilchovou, 88 r., v piatok 16. 4. 2021 s bratom Štefanom Kubišom, 91 r., v piatok 16. 4. 2021 na Solivare so sestrou Alžbetou Vagaskou r. Martonovou, 85 r.
 • V sobotu 17. 4. 2021 uzavreli v našom chráme manželstvo Jozef Olejár a Alžbeta Lysinová
 • Milí bratia a sestry, vzhľadom k tomu, že od pondelka 19. 4. dochádza k uvoľneniu opatrení, môžeme sa opäť osobne zúčastniť na Službách Božích v Chráme Sv. Trojice. Pri vstupe je nevyhnutné preukázať sa negatívnym testom. Maximálna kapacita je 50 účastníkov. Naďalej budeme pokračovať aj v online prenosoch. Služby Božie na fíliách nebudú.

Milodary

 • Ivan Dučai s manželkou pri krste syna Ivana obetuje 60,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat obetuje 200,- € na podporu online prenosov.
 • Rodina Kuchárova obetuje 100,- € na podporu online služieb Božích.
 • Manželka s deťmi s láskou spomínajú pri 1. výročí úmrtia na drahého manžela a otca Imricha Sabola a obetujú 100,- € na CZP.
 • Pri poslednej rozlúčke s drahým otcom Štefanom Kubišom obetujú deti s rodinami 105,- € na CZP.
 • Pri poslednej rozlúčke s Helenou Leščákovou z vďačnosti voči Pánu Bohu za jej život obetuje syn Miroslav s rodinou 100,-€ na CZP.
 • Pri sobáši Jozefa Olejára a Betky Lysinovej s prosbou o Božie požehnanie pre novomanželov obetuje mama Viera Olejárová 50,-€ na CZP.
 • Bohuznáma sestra prosiac Pána Boha o milosť pre syna, ktorý je na Misii a pre seba pred operáciou obetuje 40,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat pri príležitosti 2. narodenín svojej vnučky Ellie Anne ďakuje Pánu Bohu za doterajšie dobrodenia a vyprosuje pre ňu a celú rodinu Božie požehnanie do ďalších rokov života. Súčasne s láskou a úctou spomína na nedávno zosnulú manželku a všetkých zosnulých príbuzných, priateľov a známych a obetuje 100,- Eur na CZP a 10,- Eur na DTF.
 • Ofera prijatá na účet a v hotovosti do pokladne počas uplynulého týždňa bola vo výške 246,- €.