Oznamy

 • V sobotu 3.4.2021 bola v našom chráme pokrstená dcéra Vivien rodičov Adama Gajdoša a Nikoly r. Horňákovej.
 • 10. 4. 2021 uzavreli v našom chráme manželstvo Matúš Antoňuk a Michaela Mizeráková
 • Je vo vašej blízkosti niekto, kto nie je online a nemá možnosť pozerať služby Božie? Objednajte si nahrávky s kázňami na FÚ.
 • Milí členovia a priatelia CZ, služby Božie a večernú pobožnosť môžete sledovať online na https://www.youtube.com/ECAVPresov
 • Oznamujeme, že Kníhkupectvo Patmos je v súčasnosti ZATVORENÉ. Ak máte záujem o konkrétne knihy, môžete si ich objednať na mailovej adrese: knihkupectvo@patmos.sk alebo na tlf. čísle: 0908 987 663

Milodary

 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 70 rokov s vďačnosťou voči Pánu Bohu obetuje 50,- € na podporu online prenosov.
 • Pri príležitosti krstu Vivien Gajdošovej oferujú rodičia, krstní rodičia, starí rodičia a prastará mama 50,- € na kostol v Rokycanoch.
 • Rodina Janečková pri príležitosti Veľkej noci ďakuje Pánu Bohu za doterajšie dary Jeho milosti a do ďalších dní vyprosuje hojnosť Božieho požehnania a zdravie pre celú rodinu a brata Jozefa a obetuje 100,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 70 rokov ďakuje za Božiu milosť a požehnanie a obetuje 35,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina z Prešova ďakuje za vedenie a Božiu pomoc pri prekonaní ťažkej operácie manželky a prosí o Božie požehnanie a vedenie pri ďalšej liečbe a oferuje 100,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra so synom spomínajú na svojich drahých zosnulých v rodine, ďakujú za ich lásku a obetujú 50,- € na podporu online prenosov.
 • Pri pohrebnej rozlúčke s manželkou, mamou a babkou Máriou Dudášovou obetujú pozostalí 100,- € na CZP a 15,- € na DTF.
 • Bohuznámy brat pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 30,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat pri 1. výročí smrti drahej mamky obetuje 70,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 70,- € na CZP.