Oznamy

 • V nedeľu 21.3. bol v našom chráme pokrstený syn Nikolas rodičov Jozefa Kačalu a Lucie rod. Verešpejovej
 • Dňa 22.3. sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili so sestrou Helenou Hudákovou r. Kožlejovou, 84r.
 • Je vo vašej blízkosti niekto, kto nie je online a nemá možnosť pozerať služby Božie? Objednajte si nahrávky s kázňami na FÚ.
 • Od 17.2.2021 sa koná pôstna modlitebná reťaz. Bližšie informácie nájdete tu: modlitby.patmos.sk
 • Milí členovia a priatelia CZ, služby Božie a večernú pobožnosť môžete sledovať online na https://www.youtube.com/ECAVPresov
 • Oznamujeme, že Kníhkupectvo Patmos je v súčasnosti ZATVORENÉ.
 • Ak máte záujem o konkrétne knihy, môžete si ich objednať na mailovej adrese: knihkupectvo@patmos.sk

Milodary

 • Bohuznámi rodičia pri krste syna Nikolasa obetujú na CZP 30,- €.
 • Pri poslednej rozlúčke s drahou mamou Helenou Hudákovou r. Kožlejovou obetujú deti s rodinou zídenou na pohrebe na CZP 150,- €.
 • Bohuznámy brat pri príležitosti 93. narodenín obetuje na CZP 100,- €.
 • Manželia Anna a František pri príležitosti 80. narodenín manželky Anny a 60-tom výročí sobáša z vďačnosti voči Pánu Bohu obetujú na CZP 70,- € a na DTF 30,- €.
 • Bohuznáme sestry pri Večeri Pánovej v domácnosti ďakujú za milosť a ochranu a obetujú na CZP 30,- €.
 • Bohuznáma sestra spomína s vďakou pri 21. výr. smrti na svoju matku, pri 6. výr. na svojho jediného brata a na nedávno zosnulú švagrinú ako aj ostatných v rodine zosnulých a obetuje na CZP 50,- € a na školu v Červenici 50,- €.
 • Pri 1. výročí smrti manželky Dariny Katuščákovej si na ňu spomína manžel s deťmi a obetujú 100,- € na CZP a 20,- € na DTF.
 • Manželia Ištvánovci pri prijatí VP v domácnosti s prosbou o Božie požehnanie obetujú 30,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra spomína pri 1. výročí úmrtia na svoju drahú sestru a obetuje na CZP 50,- €.
 • Bohuznáma sestra ďakuje za doterajšie Božie požehnanie a do ďalších dní vyznáva: „Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou.“ Ž 23, 4 a obetuje 100,- € na CZP.
 • Manželia Šťastní pri prislúžení VP obetujú na podporu online prenosov 50, €
 • Bohuznámy syn s mamou pri VP v domácnosti obetuje na CZP 50,- €.
 • Rodina Lenhardtová z Bidoviec obetuje na CZP 50,- €.
 • Ofera prijatá na účet počas uplynulého týždňa bola vo výške 370,- €.