Oznamy

  • V nedeľu 21.3. bol v našom chráme pokrstený syn Nikolas rodičov Jozefa Kačalu a Lucie rod. Verešpejovej
  • Dňa 22.3. sme sa v ná