Oznamy

 • Dňa 13.3.2021 bol v našom chráme pokrstený syn Sebastián rodičov Igora Rusiňáka a Nikoly Pavúkovej.
 • Pozývame všetky ženy na stretnutie „Ženy ženám“, ktoré sa bude konať online 16.3.2021 o 18:00 h.
 • Je vo vašej blízkosti niekto, kto nie je online a nemá možnosť pozerať služby Božie? Objednajte si nahrávky s kázňami na FÚ.
 • Od 17.2.2021 sa koná pôstna modlitebná reťaz. Bližšie informácie nájdete tu: modlitby.patmos.sk
 • Milí členovia a priatelia CZ, služby Božie a večernú pobožnosť môžete sledovať online na https://www.youtube.com/ECAVPresov
 • Relevant, n. o. ponúka pracovné miesto na pozíciu vedúci kaviarne Relevant. Ak máte záujem o plný pracovný úväzok s nástupom v máji 2021 kontaktujte nás na tel. 0951 115 755

Milodary

 • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu spomína na dávno zosnulých rodičov a obetuje 100,- € na CZC.
 • Bohuznámy brat pri životnom jubileu 70 rokov ďakuje za doterajšiu Božiu milosť a odovzdávajúc sa do Jeho ochrany obetuje 100,- € na opravu chrámu.
 • Bohuznáma rodina s vďakou voči Pánu Bohu obetuje na CZC 100,- €.
 • Bohuznáma sestra pri spomienke na zosnulých rodičov obetuje 100,- € na CHB.
 • Ofera prijatá na účet počas uplynulého týždňa bola vo výške 382,- €.