Oznamy

 • Dňa 27.2.2021 bol v našom chráme pokrstený syn Marek rodičov Mareka Antolíka a Jany Polahárovej.
 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 2. 3. 2021 v Chmiňanoch rozlúčili s bratom Milanom Polohom, 69 r.
 • Je vo vašej blízkosti niekto, kto nie je online a nemá možnosť pozerať služby Božie? Objednajte si nahrávky s kázňami na FÚ.
 • V čase pôstu sa koná pôstna modlitebná reťaz. Zapojiť sa môžete na: modlitby.patmos.sk
 • Milí členovia a priatelia CZ, služby Božie a večernú pobožnosť môžete sledovať online na youtube.com/ECAVPresov
 • Oznamujeme, že Kníhkupectvo Patmos je v súčasnosti ZATVORENÉ. Ak máte záujem o konkrétne knihy, môžete si ich objednať na mailovej adrese: knihkupectvo@patmos.sk alebo na tlf. čísle: 0908 987 663

Modlitby

 • Sestra Zuzana Cimermanová ďakuje Pánu Bohu za 90 rokov života, za všetko požehnanie, deti, rodinu a prosí o zdravie a Božiu blízkosť v rokoch staroby, obetuje 100,- € na CZC.
 • Rodina Kobyľanová z Chmeľovca pri poslednej rozlúčke s bratrancom Ondrejom Kobyľanom obetuje miesto venca 20,- € na CZC.
 • Bohuznáme deti pri životnom jubileu rodičov obetujú 20,- € na CZC.
 • Pri 1. výročí úmrtia brata Pavla Kuropčáka si na neho spomína brat František s celou svojou rodinou, zároveň si spomínajú na ostatných v rodine zosnulých a obetujú 50,- € na CHB.
 • Bohuznáma rodina z Tuhrinej pri poslednej rozlúčke s Milanom Polohom obetuje 30,- € na CZC.
 • Pri poslednej rozlúčke s drahým otcom Milanom Polohom obetujú deti a ostatná rodina 200,- € na CZC.
 • Bohuznáma sestra prosí o silu pre manžela v boji s ťažkou chorobou a obetuje 20,- € na CZC.
 • Bohuznámy brat pri životnom jubileu 90 rokov ďakuje za Božiu milosť a odovzdávajúc sa do Jeho ochrany obetuje 100,- € na CZC.
 • Manželia Mária a Imrich Petrovi pri životnom jubileu 81 rokov, ďakujú za doterajšiu Božiu milosť a zároveň pri poslednej rozlúčke s bratom a švagrom Milanom Polohom obetujú 150,- € na CZC.
 • Ofera prijatá na účet a v hotovosti do pokladne počas uplynulého týždňa bola vo výške 365,- €.