Oznamy

 • Pozývame všetky ženy bez ohľadu na vek, na novovzniknuté stretnutie: „Ženy ženám“, ktoré sa bude konať online 16.2.2021 o 18:00 h.
 • Je vo vašej blízkosti niekto, kto nie je online a nemá možnosť pozerať služby Božie? Objednajte si nahrávky s kázňami na FÚ.
 • Od 17.2.2021 sa bude konať pôstna modlitebná reťaz. Bližšie informácie nájdete tu: modlitby.patmos.sk
 • Milí členovia a priatelia CZ, služby Božie a večernú pobožnosť môžete sledovať online na https://www.youtube.com/ECAVPresov
 • Oznamujeme, že Kníhkupectvo Patmos je v súčasnosti ZATVORENÉ. Ak máte záujem o konkrétne knihy, môžete si ich objednať na mailovej adrese: knihkupectvo@patmos.sk alebo na tel. čísle: 0908 987 663

Milodary

 • Pri 2. výročí úmrtia manžela, otca a starého otca Dušana Mitaľa si na neho spomína manželka s rodinou a obetuje 100,- € na CZC.
 • Bohuznáma manželka s deťmi a ostatnou rodinou ďakuje Pánu Bohu za drahého manžela, otca a starého otca, s ktorým sa rozlúčili 5.2.20021 a obetuje 200,- € na CHB.
 • Rodina Bombová pri platení CP obetuje 30,- € na CZC.
 • Sestra Helena Midriaková pri platení CP obetuje 35,- € na DTF a 50,- € na CZC.
 • Rodina Kušnírová z Medzan ďakuje za dobrodenia prijaté od Hospodina a obetuje 50,- € na CZC.
 • Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za všetko prijaté doterajšie požehnanie a prosiac Ho aj naďalej o Jeho vedenie a ochranu obetuje 100,- € na CZC.
 • Ofera prijatá na účet počas uplynulého týždňa bola vo výške 310,- €.