Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili: 2. 2. 2021 v Prešove s Evou Elenou Novákovou r. Kancírovou, 75r., 2. 2. 2021 s Pavlom Feckom, 81r., 4. 2. 2021 s Karolom Šmardom, 79 r.
 • V dobe izolácie sa spájame ako spoločenstvo online. Pozývame všetky ženy bez ohľadu na vek na novovzniknuté stretnutie „Ženy ženám“, ktoré sa bude konať 16.2.2021 o 18:00 h. Bližšie informácie uverejníme o týždeň.
 • Je vo vašej blízkosti niekto, kto nie je online a nemá možnosť pozerať služby Božie? Objednajte si nahrávky s kázňami na FÚ.
 • Od 17.2.2021 sa bude konať pôstna modlitebná reťaz. Podrobnejšie informácie zverejníme.
 • Oznamujeme, že Kníhkupectvo Patmos je v súčasnosti ZATVORENÉ. Ak máte záujem o konkrétne knihy, môžete si ich objednať na mailovej adrese: knihkupectvo@patmos.sk alebo na tel. čísle: 0908 987 663

Milodary

 • Pri poslednej rozlúčke s drahou mamou Evou Novákovou r. Kancírovou obetujú deti s rodinami na CZP 50,- €
 • Pri poslednej rozlúčke s Jaroslavom Sabolom 25.1.2021 venujú manželka s deťmi a príbuzní po zosnulom na kostol v Prešove 100,- €.
 • Vďační rodičia a starí rodičia pri krste Zary Figurovej obetujú 100,- € na CZC.
 • Bohuznáma sestra z vďačnosti za Božie požehnanie obetuje 40,- € na CZC.
 • Bohuznáma rodina pri výročí smrti rodičov a pri spomienke na ostatných zomrelých v rodine, zároveň ďakuje za Božiu milosť a odovzdáva sa do ďalšej ochrany a obetuje na CHB 100,- €, ELIM 20,- € a DTF 10,- €.
 • Bohuznámy brat pri životnom jubileu 40 rokov z vďačnosti za doterajšie požehnanie ďakuje Pánu Bohu a zároveň s rodičmi spomína na svojho syna Erika pri prvom výročí úmrtia a spoločne obetujú 50,-€ na CZC.
 • Pri poslednej rozlúčke s Pavlom Feckom obetuje syn na CZC 20,- €.
 • Ofera prijatá na účet a do pokladne počas uplynulého týždňa bola vo výške 219,- €.