Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 25.1.2021 v Petrovanoch rozlúčili s bratom Jaroslavom Sabolom, 72r.
  • 30. 1. 2021 boli v našom chráme pokrstené deti: dcéra Mia, rodičov Branislava Polohu a Júlie r. Verčimákovej, dcéra Zara, rodičov Jána Figuru a Niny r. Pankuchovej.
  • Milí členovia a priatelia CZ, služby Božie a večernú pobožnosť môžete sledovať online na www.youtube.com/ECAVPresov
  • Oznamujeme, že predajňa Kníhkupectvo Patmos je ZATVORENÁ

Milodary

  • Bohuznámy brat ďakuje Pánu Bohu za vyliečenie z choroby Covid 19 a súčasne Ho prosí o ďalšie upevnenie zdravia, na začiatku roku 2021 vyprosuje zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu, súčasne ďakuje Pánu Bohu za to, že 31.12.2020 previedol jeho manželku v tichosti a bez bolesti z tejto časnosti do večnosti, a obetuje na CZC 200,- €.
  • Bohuznáme rodiny pri pohrebe Pavlíny Hadbavnej obetujú 100,- € na CZC.
  • Rodina Andreja Jeremiáša pri platení CP obetuje 50,- € na CHB.
  • Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za Jeho požehnanie, silu a lásku v roku 2020 a obetuje 100,- € na CZC.
  • Pri 30. výročí smrti otca a starého otca Jána Kočerhu s úctou a láskou spomína dcéra s rodinou a obetuje 50,- € na CZC, 25,- € na DTF a 25,- € na oferu.
  • Ofera prijatá na účet v banke bola za uplynulý týždeň vo výške 424,- €.