Oznamy

 • V nedeľu 16.1.2022 bol v našom chráme v Rokycanoch pokrstený syn Sebastian rodičov Jaroslava Beňka a Júlie Kmecovej.
 • Návšteva služieb Božích v Prešove je možná v počte 200 v režime očkovaní a po prekonaní covidu (OP).
 • Návšteva služieb Božích na fíliach je možná v počte 100 v režime očkovaní a po prekonaní covidu (OP).
 • Dávame do pozornosti, že v predajni PATMOS ponúkame: Tranovský kalendár, Stolový kalendár a ďalšiu kresťanskú literatúru.

Milodary

 • Pri 46. výročí úmrtia manžela a otca si na neho spomína manželka a deti a obetuje 60,- € na CZP.
 • Pri 1. výročí úmrtia mamky Pavlíny Hadbavnej a 4. výročí úmrtia otca Ondreja Hadbavného si na nich s láskou spomínajú synovia a dcéry s rodinami a pri tejto príležitosti obetujú 100,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 55 rokov ďakuje Pánu Bohu za doterajšie požehnanie a obetuje 15,- € na DTF a 15,- € na online prenosy.
 • Bohuznáma sestra s láskou spomína na svojho otca pri jeho nedožitých 87. narodeninách a na online prenosy obetuje 30,- €.
 • Sestra Danica Balažovičová z vďačnosti za internetové online prenosy obetuje 20,- € na CZP.
 • Sestra Danka Smolinská pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 20,- € na CZP.
 • Ofera prijatá na účet v banke za uplynulý týždeň bola vo výške 125,- €.