Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 21.12.2020 rozlúčili na Solivare s bratom Petrom Kuropčákom, 69r.
 • V prípade, že vám nebolo doručené vianočné číslo časopisu PATMOS, kontaktujte FÚ: ev.fara@patmos.sk, uveďte prosím vašu pôvodnú a aktuálnu adresu, meno a priezvisko.
 • Milí členovia CZ, priatelia a fanúšikovia, prihláste sa na odber nášho zborového Youtube kanálu na linku:
  https://www.youtube.com/ECAVPresov
 • Oznamujeme, že predajňa Kníhkupectvo Patmos je
  od 19. 12.2020 do 10.1.2021
  ZATVORENÁ

Milodary

 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za všetko požehnanie v tomto roku a obetuje na CZC 50,- €.
 • Pri nedožitých 110. narodeninách babky Anny Babejovej r. Bulnovej vnúčatá s mamou obetujú 50,- na CZC, 25,- na DTF a 25,- € pre oferu.
 • Pri 18. výročí úmrtia manžela spomína manželka s deťmi a ich rodinami a obetuje na CZC 50,- €.
 • Bohuznáma sestra porúčajúc zosnulých bratov a sestry z Domova sociálnych služieb na Volgogradskej do Božích rúk obetuje na CZC 20,- €.
 • Rodina zídena na pohrebnej rozlúčke s bratom Petrom Kuropčákom obetuje na CZC 240,- a DTF 20,- €.
 • Bohuznámy brat z vďačnosti voči Pán Bohu obetuje pre mládež 220,- €.
 • Bohuznámy brat pri príležitosti 75. narodenín obetuje na CZC 50,- €.
 • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu a spomienke na otca pri nedožitých 93. narodeninách obetuje na CZC 200,- €.
 • Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa služby Božie počas vianočného obdobia konajú online.
  Oferu po skončení služieb Božích posielajte na účet zboru:
  IBAN: SK91 0900 0000 0000 9628 9004,
  do správy pre prijímateľa uveďte: ofera.