Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 1.12.2020 v Janove rozlúčili s bratom Františkom Macejom, 75r., 2. 12. 2020 v Malom Šariši so sestrou Boženou Liptákovou r. Pivovarníkovou, 92 r., 3.12.2020 v Prešove so sestrou Vierou Košťálikovou r. Derajovou 83r.
 • Milí členovia CZ, priatelia a fanúšikovia, prihláste sa na odber nášho zborového youtube kanálu na linku:https://www.youtube.com/ECAVPresov
 • Oznamujeme, že predajňa Kníhkupectvo Patmos bude v adventnom období otvorená:
  Pondelok – Piatok 08.00 – 13.00 h; 14.00 – 17.00 h
 • Zároveň dávame do pozornosti možnosť v predajni Patmos zakúpiť a darovať knihu pre Mestskú knižnicu Slniečko a takýmto spôsobom podporiť šírenie kresťanskej literatúry.

Milodary

 • Bohuznáma rodina z vďačnosťou voči Pánu Bohu za požehnanie v roku 2020, s prosbou o zdravie do roku nasledujúceho, mysliac na strýka, ktorý leží v nemocnici vo vážnom stave obetuje 50,- € na CZC.
 • Sestra Mária Balentová pri 4. výročí úmrtia manžela a životnom jubileu syna Jána obetuje na CZC 100,- €.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 40 rokov vyprosuje od Pána Boha požehnanie do ďalších rokov a z vďačnosti obetuje na CZC 50,- €.
 • Bohuznáma sestra s deťmi a vnúčatami s láskou a úctou spomína na manžela pri 6. výročí úmrtia a obetuje na CZC 50,- €.
 • Brat Pavol Sedlák pri príležitosti 50-tych narodenín ďakuje za Božie požehnanie a prosí o Božie vedenie pre seba aj celú rodinu. Obetuje 50,- € na CZC.
 • Bohuznáma sestra s rodinou z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na CZC 30,- €.
 • Bohuznáma sestra prosí o Božiu pomoc pri chorobe Petra Kuropčáka a obetuje 20,- € na CZC.
 • Bohuznámy brat prosiac o Božie požehnanie obetuje 100,- € na CZC.
 • Ofera prijatá na účet v banke a cez pokladňu bola za uplynulý týždeň vo výške 225,- €. Milodary, ktoré sú uhradené cez QR kód a tiež iné dary, pri ktorých nie je uvedená žiadna ďalšia informácia, sú zarátané do ofier.