Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 16.11.2020 rozlúčili s bratom Ing. Branislavom Majerníkom, 49 r.
 • Oznamujeme, že KAVIAREŇ Café Relevant, je od 15.10.2020 zatvorená.
 • Milí členovia CZ, priatelia a fanúšikovia, prihláste sa na odber nášho zborového youtube kanálu na linku: https://www.youtube.com/ECAVPresov
 • Oznamujeme, že predajňa Kníhkupectvo Patmos má až do odvolania nové otváracie hodiny: Pondelok – Piatok 08.00 – 13.30h
 • Nezisková organizácia Relevant hľadá pracovníkov:
  – Opatrovateľka – plný úväzok
  – Administratívny pracovník – ½ úväzok.
  Podmienkou je, aby bol uchádzač evidovaný minimálne mesiac na Úrade práce. Bližšie informácie 0907996377.

Milodary

 • Pri pohrebnej rozlúčke s Branislavom Majerníkom obetuje mama 50,- € na CZC.
 • Guzová Ľubica z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje pre školu v Červenici 20,- a na DTF 15,- €.
 • Bohuznáma sestra pri spomienke na zosnulých v rodine obetuje 40,- € na CZC.
 • Bohuznáma sestra z Podhradíka pri príležitosti svojho životného jubilea (60 rokov) ďakuje za zdravie, silu a za všetko, čím ju Pán Boh požehnáva. Slovami žalmistu vyznáva: „Hospodin je moja sila a môj štít: v Neho dúfa moje srdce. Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce a ďakovať Mu budem svojou piesňou.“ Obetuje na CHB 50,- a ESŠ 50,- €.
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za uzdravenie a prosí o ďalšiu ochranu a požehnanie v živote a obetuje 100,- € na CZC.
 • Bohuznámy brat pri dožití 70-tich rokov z vďačnosti obetuje 100,- € na CZC.
 • Bohuznáme deti s rodinami spomínajú na mamku a babku pri jej nedožitých stých narodeninách a obetujú 50,- € na CZC.
 • Bohuznáma sestra pri príležitosti 50. nar. ďakuje Pánu Bohu za to, že môže byť Božím dieťaťom, ktoré Otec tak láskyplne, verne a bohato požehnáva a vedie. S pokorou a vďakou obetuje 50,- na CZC, 50,- € na CHB.
 • Ofera prijatá na účet v banke a cez pokladňu bola za uplynulý týždeň vo výške 236,- €. Milodary, ktoré sú uhradené cez QR kód a tiež iné dary, pri ktorých nie je uvedená žiadna ďalšia informácia, sú zarátané do ofier.