Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 16.11.2020 rozlúčili s bratom Ing. Branislavom Majerníkom, 49 r.
  • Oznamujeme, že KAVIARE