Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 26.10.2020 rozlúčili so sestrou Janou Pavlíkou r. Kekeľovou, 43 r.
 • 1.11.2020 v Žipove so sestrou Alžbetou Kuropčákovou r. Harčárovou, 91 r.
 • 3.11.2020 v Prešove so sestrou Margitou Moyzesovou, 100 r.
 • 6.11.2020 so sestrou Šarlotou Janotkovou, 93 r. a so sestrou Annou Kačmárovou r. Tipulovou 85 r.

Milodary

 • Pri krste syna Eduarda Kuruca obetujú rodičia s vďačnosťou a prosbou o Božie požehnanie 50,- € na CZC.
 • Pri pohrebe Dušana Lörinca zídená rodina obetuje 100,- € na CZC.
 • Bohuznáma rodina s láskou a vďakou spomína na svojich drahých zosnulých a obetuje 100,- € na CZC.
 • Pri poslednej rozlúčke so sestrou Alžbetou Kuropčákovou, r. Harčárovou obetuje rodina na CHB v Rokycanoch 150,- €; na CHB v Prešove 150,- € a na DTF 20,- €.
 • Pri nedožitých stých narodeninách otca a pri spomienke na všetkých zosnulých v rodine obetujú synovia s rodinami na opravu CHB 100,- €.
 • Pri poslednej rozlúčke so sestrou Margitou Moyzesovou obetuje rodina Petijová na CZC 100,- €.
 • Pri poslednej rozlúčke s Margitou Moyzesovou obetuje Helena Petijová na CZC 60,- €
 • Manželia Hybenovci z príležitosti 55 rokov spoločného života ďakujú Pánu Bohu za doterajšiu milosť a prosia o požehnanie do ďalších dní a obetujú na CZC 100,- €.
 • Rodina Dušana Kancíra ďakuje Pánu Bohu za požehnanie tohtoročnej úrody zeme a obetuje na CZC 100,-€
 • Pri 30. narodeninách dcéry vyprosujúc pre ňu zdravie a Božie požehnanie obetuje bohuznáma mama na CZC 50,- €
 • Ofera prijatá za uplynulý týždeň na účet v banke bola: 222,-€