Oznamy:

 • V sobotu 10.10. 2020 uzavreli v našom chráme manželstvo Matúš Alexander Lavrík a Veronika Vandžurová.
 • V sobotu 17. 10. 2020 bola v našom chráme pokrstená dcéra Lesana rodičov Dominika Turčoka a Júlie Lenhardtovej.
 • Oznamujeme vám, že KAVIAREŇ Café Relevant, ktorá sa nachádza v našom zborovom dome Patmos (pri fare) je od 15.10.2020 zatvorená.
 • Milí členovia CZ, priatelia a fanúšikovia, prihláste sa na odber nášho zborového youtube kanálu na linku: https://www.youtube.com/ECAVPresov. Máme s ním ďalšie plány. Potrebujeme 1000 odberateľov. Ďakujeme za dôveru.
 • Oznamujeme rodičom tohtoročných konfirmandov, že CD s fotografiami zo Slávnosti Konfirmácie je v kancelárii farského úradu, kde si ho môžete osobne prevziať v pracovné dni v čase
  8.00 – 12.00, 13.00 – 14.30h.

Milodary:

 • Rodičia pri konfirmácii dcéry Nikoly Sabolovej obetujú na CZC 20,- €.
 • Pri príležitosti 50. výročia sobáša brata Milana Sabola a sestry Heleny Sabolovej rodenej Štofanovej a pri príležitosti spomienky na nebohých rodičov Sabolovcov a Štofanovcov obetujú na CHB 50,- €.
 • Pri príležitosti 10. výročia úmrtia Juraja Harčára zo Žipova oferujú deti 20,- € pre školu v Červenici a 10,- € na DTF.
 • Bohuznáma sestra pri dožití 77 rokov, z vďačnosti za doterajšie požehnanie a pri spomienke na zosnulých v rodine, obetuje 30,- na CHB, 10,- na DTF a 10,- € pre SEŽ.