Oznamy

 • 5. 9. 2020 bol v našom chráme pokrstený syn Andrej, rodičov Pavla Kysackého a Júlie r. Ondrejčákovej.
 • 12. 9. 2020 deti Kamil a Ela, rodičov Branislava Mojčáka a Adriany r. Feščákovej
 • V sobotu uzavreli v našom chráme manželstvo Vladimír Kasprišin a Petrana Makarová
 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 9.9.2020 rozlúčili v DS na Solivare s bratom Milanom Ivankom, 78ročný.
 • Na nedeľu 27.9.2020 je vyhlásená dištriktuálna ofera za účelom zriadenia Diakonického domova ELIM, Baštová ulica 21, Prešov. Dávame Vám ju do Vašej pozornosti.
 • Pozývame vás do KAVIARNE Café Relevant, ktorá sa nachádza v našom zborovom dome Patmos (pri fare).
  Pondelok až piatok 7.00-18.00 h
  Nedeľa 9.00-12.00 h
 • Prosíme rodičov tohtoročných konfirmandov, aby poslali deti na stretnutie v pondelok 14.9.2020 o 15,30h v kostole.
 • Prosíme rodičov, aby prihlásili svoje deti narodené v kalendárnom roku 2008 na konfirmačnú prípravu, ktorá sa bude konať v zborovej sieni na fare vo štvrtok o 15.00 h. Vyučovanie začne 24. 9. 2020. Prihlášky na konfirmačnú prípravu sú na našej stránke s informácia o konfirmácii, v kostole a na farskom úrade.

Milodary

 • Rodina Vraníková pri sobáši dcéry Leony obetuje na CZC 200,- €.
 • Pri poslednej rozlúčke s mamou a starou mamou Alžbetou Pálovou obetujú deti, vnúčatá a ostatná zídená rodina na kare pre CZC 150,-€ a pre modlitebňu Kojatice 130,-€. Pri tejto príležitosti oferuje na modlitebňu Kojatice aj sestra Helena Martonová 50,- a rodina Straková a Beňová 30,-€.
 • Bohuznámy brat pri životnom jubileu 50 rokov obetuje na CZC 200,- €.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 50 rokov obetuje na CZC 200,- €.
 • Bohuznáma rodina pri príležitosti sobáša dcéry Lenky obetuje na zborový spevokol 30,-€ a na CZC 70,-€.
 • Pri krste vnuka Andrejka obetujú starí rodičia Pavol a Helena Kysackí na CZC 30,- €.
 • Rodina Pagurková pri svadbe dcéry Soni obetuje na CZC 200,- €.
 • Bohuznáma sestra pri dosiahnutí dôchodkového veku obetuje na CZC 100,€.
 • Rodičia Pavol a Júlia Kysackí pri krste syna Andreja z vďačnosti a s prosbou o ďalšie požehnanie obetujú 30,- € na CHB.
 • Brat Miroslav Kožlej obetuje 20,- € na CZC.
 • Brat Juraj Keresteš obetuje 10,- € na CZC.
 • Sestra Ľubica Kokavcová obetuje 20,- € na CZC.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti za doterajšie požehnanie obetuje na CZC 100,- €.
 • Manželka s deťmi a ich rodinami pri poslednej rozlúčke s manželom a otcom Milanom Ivankom obetujú formou zbierky na CZC 300,-€