Oznamy

 • Dňa 29. 8. 2020 uzavreli v našom kostole manželstvo: MUDr. Michal Vrabeľ a MUDr. Anežka Tomková, David Cmarik a Michaela Kubeková, 4. 9. 2020 Lukáš Polák a Lenka Csikyová, 5. 9. 2020 Mgr. Daniel Minčič a MUDr. Leona Vraníková,  Michal Kacej a Soňa Pagurková
 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili: 2.9.2020 s bratom Milan Ištvánom, 79 ročný,  4.9.2020 so sestrou Alžbetou Pálovou r. Hadbavnou, 90 ročná.
 • Pozývame vás do KAVIARNE Café Relevant, ktorá sa nachádza v našom zborovom dome Patmos (pri fare). Príďte na dobrú kávu, sendvič, či šalát a to v novom otváracom čase: Pondelok až piatok 7.15-18.00 h; Nedeľa 9.00-12.00 h
 • Kaviareň príjme dobrovoľníkov, prípadne zamestnancov na skrátený úväzok. Informácie v kaviarni Café Relevant.

Milodary

 • Bohuznámi rodičia pri sobáši syna prosia o požehnanie a vedenie pre novomanželov a obetujú na kostol 150,-€ a na DTF 20,-€
 • Bohuznámi rodičia prosia o Božie požehnanie pre dcéru pri vstupe do manželstva a obetujú na CZC 50,-€
 • Pri poslednej rozlúčke s manželkou Valériou Sochovou obetuje manžel Juraj s deťmi a ich rodinami na CZC 100,-€.
 • Z vďačnosti za doterajšie požehnanie a pri spomienke na zosnulých v rodine obetuje bohuznáma sestra na CZC 100,- € a na DTF 10,- €.
 • Bohuznámy brat pri 70. výročí narodenia z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na CZC 100,- €.
 • Pri poslednej rozlúčke s manželom a otcom Milanom Ištvánom obetuje manželka, deti s rodinami a ostatná pozostalá rodina zídená na kare formou zbierky na CZC 200,-€.
 • Pri poslednej rozlúčke s bratom Milanom Ištvánom obetujú súrodenci namiesto kvetov na CZC 90,-€.
 • Pri 1. výročí smrti Márie Dudášovej z Gregoroviec, s láskou a úctou spomína dcéra a syn s rodinou a obetujú na CZC 100,- €.