Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili: 25.8.2020 na Solivare so sestrou Máriou Lipovskou r. Hadbavnou, 70 ročnou; 25.8.2020 v Nižnej Šebastovej so sestrou Kvetoslavou Kandrikovou r. Žipajovou, 56 ročnou; 27.8.2020 v Prešove so sestrou Annou Molitorisovou r. Olšerovou, 80 ročnou.
 • Pozývame vás do KAVIARNE Café Relevant, ktorá sa nachádza v našom zborovom dome Patmos (pri fare). Príďte na dobrú kávu, sendvič, či šalát a to od 2.9.2020 v novom otváracom čase: Pondelok až piatok 7.15-18.00 h; Nedeľa 9.00-12.00 h
 • Vedenie ESŠ oznamuje svojim žiakom a ich rodičom, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku otvorí školský rok 2020/2021
  2.septembra 2020 v triedach nasledujúcim spôsobom: 07.00 začiatok prevádzky v EMŠ; 08.30 začiatok prevádzky v EZŠ; 09.00 začiatok prevádzky v EKG
 • Prosíme rodičov, aby prihlásili svoje deti narodené v kalendárnom roku 2008 na konfirmačnú prípravu, ktorá sa bude konať v zborovej sieni na fare vo štvrtok o 15.00h. Zároveň prosíme rodičov, aby prišli aj s deťmi na prvé konfirmačné stretnutie vo štvrtok 10. septembra o 15.00 h na faru. Prihlášky na konfirmačnú prípravu sú na stránke www.patmos.sk, v kostole a na farskom úrade.
 • Stretnutie konfirmandov, ktorí majú byť konfirmovaní 20.9.2020 sa uskutoční v stredu 2.9.2020 o 15.00 h na fare.

Milodary

 • Bohuznáma rodina pri pohrebe Anny Molitorisovej obetuje na CZC 100,- €.
 • Rodina zídená na kare po poslednej rozlúčke s drahou manželkou a matkou Kvetoslavou Kandrikovou r. Žipajovou obetuje formou zbierky na CZC 300,-€
 • Bohuznáma sestra pri platení CP obetuje na CZC 20,- €.
 • Pri poslednej rozlúčke s drahou mamou Máriou Lipovskou r. Hadbavnou, prosiac o potešenie, silu a Božie vedenie do ďalších dní života, obetujú deti s rodinami na CZC 100,-€. Rodina zídená na kare obetuje na CZC formou zbierky 400,-€.
 • Bohuznámi manželia ďakujú Pánu Bohu za 50 rokov spoločného manželstva, za zdravie, deti i vnúčatá a prosia o Božie vedenie a ochranu aj v ďalších rokoch života a na CZC obetujú 50,-€.
 • Pri poslednej rozlúčke s bratom farárom Mgr. Jánom Bakalárom sa namiesto kvetov vyzbierali milodary v kostole 2552,-€ a na účte v banke 1040,-€.