Oznamy

  • Pozývame vás do KAVIARNE Café Relevant, ktorá sa nachádza v našom zborovom dome Patmos (pri fare). Príďte na dobrú kávu, sendvič, či šalát a to v čase: Pondelok až piatok 9.30-20.00 hod.; Nedeľa 9.00-12.00 hod.
  • Prosíme bratov a sestry, ktorí majú záhradky a chceli by darovať kvety na oltár do chrámu, aby v piatok dopoludnia kontaktovali brata kostolníka na tel. čísle: 7748411, alebo ich priniesli na farský úrad. Ďakujeme za prejavenú ochotu a lásku tým, ktorí tak už urobili.
  • Mesto Prešov eviduje zvýšený počet žobrajúcich matiek s maloletými deťmi. Touto cestou chceme poprosiť veriacich, aby tieto osoby nepodporovali finančne. Formy inej pomoci sú vyvesené pri vstupe do kostola. Jednou z možností je zakúpenie charitatívneho poukazu v hodnote 0,50 €, ktorý môžu tieto osoby využiť na poskytnutie stravy, základnej osobnej hygieny alebo ubytovania.
  • Slávnosť konfirmácie sa uskutoční 20.9.2020.

Milodary

  • Pri prvom výročí smrti manžela Dušana Mizeráka si na neho spomína manželka a deti. Obetujú na 50,-€ na CZC.
  • Bohuznáma sestra ďakuje pri príležitosti 85 – tich narodenín za všetko Božie požehnanie, vedenie, rodinu a prosí o zdravie a silu v starobe, obetuje na CZC 100,-€.
  • Mládež z Evanjelického CZ v Prahe pri návšteve nášho mesta a kostola obetuje na CZC 40,-€.
  • Bohuznáma sestra pri spomienke na syna a manžela obetuje na CZC 20,- €.