Oznamy

  • V piatok uzavreli v našom chráme manželstvo Matúš Olejár a Lucia Dancáková
  • Pozývame vás do KAVIARNE Café Relevant, ktorá sa nachádza v našom zborovom dome Patmos (pri fare). Príďte na dobrú kávu, sendvič, či šalát a to v čase: Pondelok až piatok 9.30-20.00 hod.; Nedeľa 9.00-12.00 hod.
  • Mesto Prešov eviduje zvýšený počet žobrajúcich matiek s maloletými deťmi. Touto cestou chceme poprosiť veriacich, aby tieto osoby nepodporovali finančne. Formy inej pomoci sú vyvesené pri vstupe do kostola. Jednou z možností je zakúpenie charitatívneho poukazu v hodnote 0,50 €, ktorý môžu tieto osoby využiť na poskytnutie stravy, základnej osobnej hygieny alebo ubytovania.

Milodary

  • Pri 91. narodeninách z vďačnosti za prežité roky obetuje brat Ing. Štefan Šima na CZC 100,-€ a na DTF 20,-€. Zároveň vyprosuje Božie požehnanie do ďalších dní.
  • Bohuznáma sestra pri príležitosti 85-tych narodenín z vďačnosti voči Pánu Bohu za doterajšiu milosť a požehnanie a prosiac ho i naďalej o jeho vedenie obetuje na CZC 30,-€ a na DTF 10,-€.
  • Bohuznámy brat pri príležitosti 5.narodenín vnúčika Olivera a 70. narodenín svojej manželky prosí pre nich a celú rodinu o Božie požehnanie do ďalších rokov života. Súčasne si pripomína nedožité 77. narodeniny svojho brata a s úctou a láskou si spomína na všetkých zosnulých v rodine a obetuje na CZC 80,- € a na DTF 20,- €
  • Bohuznáma sestra s rodinou ďakuje pánu Bohu za zdravie a požehnanie v rodine. Zároveň spomína na zosnulého manžela, rodičov a starých rodičov a obetuje na CZP 30,-€, na chrám Boží 30,-€ a 10,-€ na iné ciele.