Oznamy

 • 5.8.2020 boli v našom chráme pokrstení súrodenci Peter a Dominika rodičov Petra Pribiša a Renáty r. Kmecovej.
 • Včera bolo v našom chráme požehnané manželstvo Tomáša Bernáta a Moniky r. Miškufovej.
 • V dňoch 27. – 30. 8. 2020 sa uskutočnia Misijné dni 2020 Extrémne premeny. Elektronická registrácia je do 10.8.2020 na www.vdecav.sk/dni Srdečne vás pozývame.
 • 9.8.2020 o 16.00 hod. sa uskutoční v našom kostole koncert umeleckého súboru Il Cuore Barocco. Zaznejú skladby talianského majstra Vivaldiho. Srdečne vás pozývame.
 • Mesto Prešov eviduje zvýšený počet žobrajúcich matiek s maloletými deťmi. Touto cestou chceme poprosiť veriacich, aby tieto osoby nepodporovali finančne. Formy inej pomoci sú vyvesené pri vstupe do kostola. Jednou z možností je zakúpenie charitatívneho poukazu v hodnote 0,50 €, ktorý môžu tieto osoby využiť na poskytnutie stravy, základnej osobnej hygieny alebo ubytovania.

Milodary

 • Bohuznáma rodina pri poslednej rozlúčke s br. farárom Bakalárom obetuje miesto kvetov na CZC 30,-€
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za požehnanie a pomoc pri operácii manžela a obetuje na CZC 50,-€
 • Pri krste a vstupe Moniky Štofanovej do ECAV obetuje rodina Štofanová na CZC 30,- €.
 • Pri krste Sofie Polačekovej obetujú rodičia na CHB 50,- €, starí rodičia Kažimírski na CHB 50,- € a krstní rodičia na CHB 50,- €.
 • Bohuznáma rodina obetuje na mládež 50,- €.
 • Bohuznáma sestra pri príležitosti manželových 50- tych narodenín obetuje na CZC 100,- €.
 • Bohuznáma sestra pri príležitosti bratových 50-tych narodenín obetuje pre mládež 50,- €.
 • Bohuznáma sestra si spomína na svojho synovca pri nedožitých 50tych narodeninách a 10. výročí smrti a oferuje na CHB 100,- €.
 • Rodina Pribišová a Kmecová pri krste detí a vnúčat Petra a Dominiky obetuje na CZC 50,-€.
 • Bohuznáma rodina pri krste synovca a netere obetuje na CZC 50,-€.
 • Novomanželia Mochňákovi pri uzavretí manželstva v našom chráme obetujú na CHB 50,- €.
 • Pri 10. výročí úmrtia manžela obetuje manželka s deťmi 50,- na CHB a 10,- € na DTF.