Oznamy

  • V sobotu 11. 7. boli v našom chráme pokrstené deti: syn Lyo rodičov Lukáša Kaščáka a Kristíny Majerníkovej a dcéra Izabela rodičov Dávida Hudáka a Ivany r. Martičekovej
  • V nedeľu 12. 7. bol pokrstený syn Izák rodičov Miroslava Hricka a Sone r. Lazorovej
  • Pozývame vás do KAVIARNE Café Relevant, ktorá sa nachádza v našom zborovom dome Patmos (pri fare). Príďte na dobrú kávu, sendvič, či šalát a to v čase: Pondelok až piatok 9.30-20.00 hod.; Nedeľa 9.00-12.00 hod.
  • Prosíme bratov a sestry, ktorí majú záhradky a chceli by darovať kvety na oltár do chrámu, aby v piatok dopoludnia kontaktovali brata kostolníka na tel. čísle: 7748411, alebo ich priniesli na farský úrad. Ďakujeme za prejavenú ochotu a lásku tým, ktorí tak už urobili.

Milodary

  • Bohuznámi rodičia pri krste syna obetujú 80,- € na CZC.
  • Bohuznámi rodičia pri krste syna Izáka obetujú na chrám Boží 40,-€
  • Pri 15. výročí smrti Jána Olejára si na neho spomínajú manželka Anna a deti Edita, Irena a Ján s rodinami. Obetujú na CZC 100,- €.
  • Bohuznáma sestra pri spomienke na manžela obetuje 30,- € na kvety na oltár.
  • Pri smrti mamy Aranky Berkovej, ktorú Pán Boh povolal vo veku 99 rokov, pozostalý syn obetuje 30,- € na CZC.
  • Bohuznáma sestra pri príležitosti 65 – tich narodenín ďakuje Pánu Bohu za Jeho doterajšiu milosť a požehnanie. Prosí o Božie vedenie do ďalších dní pre seba aj pre celú svoju rodinu. Obetuje: 40,- € na CZC; 30,- € na spevokol; 15,- € na DTF a 15,- € pre Relevant.