Oznamy

  • V piatok boli v našom chráme pokrstené deti: Amalia Sarah a Nela Julia rodičov Callahana Egan a Tamary r. Beňovej.
  • Pozývame vás do KAVIARNE Café Relevant, ktorá sa nachádza v našom zborovom dome Patmos (pri fare). Príďte na dobrú kávu, sendvič, či šalát. Tešíme sa na vás v pondelok až piatok 9.30-20.00 a v nedeľu 9.00-12.00 hod.
  • Prosíme bratov a sestry, ktorí majú záhradky a chceli by darovať kvety na oltár do chrámu, aby v piatok dopoludnia kontaktovali brata kostolníka na tel. čísle: 7748411, alebo ich priniesli na farský úrad. Ďakujeme za prejavenú ochotu a lásku tým, ktorí tak už urobili.
  • Dnes (12. 7.) o 16.00 hod. sa uskutoční vo Veľkej zborovej sieni na fare stretnutie s Rút Krajčiovou spojené s prezentáciou jej knihy: Zvestovateľky. Takisto odznejú informácie o úlohe kresťanov v súčasnej slov. politike.

Milodary

  • Bohuznáma sestra si pri platení CP spomína na všetkých zosnulých v rodine a obetuje 40,- na CZC a 10,- € na DTF.
  • Rodičia Hudákovci pri krste dcéry Izabely obetujú na CZC 100,- €.
  • Bohuznámi manželia ďakujú Pánu Bohu za požehnanie a Božiu milosť. Zároveň si spomínajú s láskou na všetkých zosnulých v rodine a obetujú 100,-€ na CHB a 20,- € na DTF.
  • Bohuznáma sestra pri pohrebe Františka Hudáka obetuje 20,- € na CZC.
  • Bohuznámi rodičia pri krste svojich dcér Amalie Sarah a Nely Julie obetujú z vďačnosti voči Pánu Bohu na CZC 100,-€.