Oznamy

  • V piatok boli v našom chráme pokrstené deti: Amalia Sarah a Nela Julia rodičov Callahana Egan a Tamary r. Beňovej.
  • Pozývame vás do KAVIARNE C