Oznamy

  • Dňa 27. 6. 2020 bolo v našom chráme požehnané manželstvo Jána Kostelanského a Jany r. Osifčinovej, zároveň bol pokrstený ich syn Samuel.
  • Dňa 27. 6. 2020 boli v našom chráme tiež pokrstení: syn Ján, rodičov Pavla Ramáča a Ivany r. Babušákovej, syn Jakub, rodičov Kristiána Sabola a Lýdie r. Vardžíkovej
  • Pozývame všetky deti na detský biblický tábor, ktorý sa bude konať v dňoch 27. 7. – 1. 8. 2020 na Mníchovskom Potoku pri Bardejove. Prihlášku a viac informácií nájdete na www.patmos.sk/deti/tabor.
  • Prosíme ochotných bratov a sestry, ktorí majú záhradky a chceli by darovať kvety na oltár do chrámu, aby ich doniesli v piatok do predajne PATMOS, alebo na farský úrad. Vopred ďakujeme za prejavenú ochotu a lásku.

Milodary

  • Bohuznáma sestra pri spomienke na svojho zosnulého brata obetuje 100,- € na CZC a prosí o požehnanie do ďalšieho života.
  • Pri krste svätom Maríny Mačíkovej a Karolíny Mačíkovej obe vďačné rodiny obetujú spolu 100,- €.
  • Emília Jurišinová pri 60-tych narodeninách ďakuje Pánu Bohu za doterajšie požehnanie a prosí o Božie vedenie do ďalších dní. Obetuje 40,- na CHB; 20,- Rodinné spoločenstvo; 20,- spevokol SION a 20,- € pre detskú besiedku.