Oznamy

 • Dňa 7. 6. 2020 bola pokrstená dcéra Ema rodičom Dušanovi Lipovskému a Zuzane r. Kužilovej
 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili: 8.6.2020 s bratom Františkom Švantnerom, 89 rokov; 11.6.2020 s bratom Tomášom Semaničom, 34 rokov

Milodary

 • Rodina Lipovská pri krste dcéry Emy z vďačnosti obetuje 100,- € na CZC.
 • Bohuznáma sestra pri nedožitých 100-tých narodeninách zosnulého otca obetuje 50,-€ na CZC a 10,- € na DTF.
 • Sestra Margita Sabolová pri životnom jubileu 92 rokov obetuje 60,- € na CHB.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu obetuje na CZC 30,- €.
 • Bohuznáma sestra prosí Pána Boha o ochranu a uzdravenie svojej mamky po ťažkej operácii a obetuje 30,- € na CZC.
 • Rodina Semaničová pri poslednej rozlúčke s drahým synom Tomášom obetuje na CZC 50,- €.
 • Bohuznámy brat pri príležitosti dožitia dôchodkového veku ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu milosť a požehnanie. Do ďalšej etapy života prosí o Božie požehnanie a vedenie pre seba, manželku a deti s partnermi aj vnuka Vincenta a obetuje na CZC 100,- €.
 • Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za Jeho požehnanie a milosť a porúča sa do Jeho ochrany aj v budúcnosti a obetuje na CZC 50,- € a DTF 10,- €.
 • Bohuznámi manželia pri platení CP ďakujú Pánu Bohu za všetko požehnanie, milosť a vedenie a obetujú na CZC 100,-€ a DTF 15,- €.
 • Bohuznáma sestra pri dožití 85 rokov a spomienke pri 15. výročí manželovej smrti a 2. výročí úmrtia sestry ďakuje za doterajší život a prosí Pána Boha o milosrdenstvo do ďalších dní života a obetuje na CZC 100,- a DTF 15,- €.
 • Sestra Alžbeta Pálová z Kojatíc sa z Božej milosti dožíva 90 rokov. Pri tejto príležitosti obetuje na CZC 50,- € a fíliu Kojatice 50,- €.
 • Ofery zo SB 7. 6. 2020 (Pamiatka posvätenia chrámu) sú podľa vokátora určené pre zb. farára Mgr. Ondreja Koča.