Oznamy:

 • Služby Božie o 9.00 hod. sú stále vyhradené pre seniorov nad 60 rokov.
 • Služby Božie o 10.30 hod. sú určené pre ľudí do 60 rokov. Prosíme vás, aby ste to rešpektovali.
 • Večerné Služby Božie a Služby Božie v Rokycanoch, Janove, Kojaticiach sú bez vekových obmedzení.

Milodary:

 • Bohuznáma sestra pri 75-tych narodeninách ďakuje Pánu Bohu za Jeho požehnanie a prosí o milosť, ochranu a vedenie do ďalších dní a obetuje 15,- na DTF a 50,- € na CZC.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu ďakuje Pánu Bohu za milosť a požehnanie, zároveň spomína spolu s deťmi na manžela a otca ako aj ďalších zosnulých v rodine a obetuje 50,- € na CZC.
 • Miriama Kadličová pri životnom jubileu 30 rokov s vďačnosťou voči Pánu Bohu za Jeho požehnanie obetuje 30,- € na CZC.
 • Bohuznámy brat pri príležitosti svojich nedávnych narodenín ďakuje Pánu Bohu za pomoc a požehnanie a prosí do ďalších dní života pre seba a svoju rodinu Božie vedenie. Zároveň spomína s láskou a vďačnosťou na všetkých zosnulých v rodine a obetuje na CZC 100,- €.
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za pomoc a vyznáva: Až potiaľto pomáhal mi Hospodin. S dôverou sa odovzdáva do Božích rúk a obetuje na CZC 50,- €.
 • Dcéra s vnučkou si spomínajú na zosnulú mamku a babku pri 9. výročí úmrtia a tiež spomínajú na Máriu Kohútovú pri 4. výročí úmrtia. Obetujú 60,- € na CZC.
 • Bohuznáma sestra pri spomienke na zosnulého manžela a rodičov z oboch strán obetuje 100,- € na CZC.
 • Ofery zo SB 31. 5. 2020 (1. slávnosť svätodušná) sú podľa vokátora určené pre zb. farára – seniora Mgr. Martina Chalupk