Oznamy:

  • Služby Božie o 9.00 hod. sú stále vyhradené pre seniorov nad 60 rokov.
  • Služby Božie o 10.30 hod. sú určené pre ľudí do 60 rokov. Prosí