Oznamy

  • Služby Božie o 9.00 hod. sú vyhradené výlučne pre seniorov nad 60 rokov.
  • Služby Božie o 10.30 hod. sú určené pre ľudí do 60 rokov. Prosíme vás, aby ste to rešpektovali. Manželia, ktorí sú na vekovom rozmedzí môžu prísť spolu v čase, ktorí si vyberú.
  • Večerné Služby Božie, Služby Božie v Rokycanoch, Janove a Kojaticiach sú bez vekových obmedzení.

Milodary

  • Beáta Horváthová pri životnom jubileu 60 rokov obetuje 60,- € na CZC.
  • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 70 rokov ďakuje za doterajšiu milosť a Božie požehnanie, prosí o zdravie a obetuje 100,- € na CZC.
  • Ofera poukázaná na účet z internetových SB vysielaných 17. 5. 2020 bola vo výške 59,- €. Výška ofery vyzbieraná v chráme bude zverejnená v spravodaji o týždeň.