Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili: 9.5.2020 so sestrou Annou Germanovou r. Kovaľovou, 88 rokov. 14.5.2020 so sestrou Evou Riečanskou, 87 rokov.
  • Služby Božie o 9.00 hod. sú vyhradené výlučne pre seniorov nad 60 rokov. • Služby Božie o 10.30 hod. sú určené pre ľudí do 60 rokov. Prosíme vás, aby ste to rešpektovali. Manželia, ktorí sú na vekovom rozmedzí môžu prísť spolu v čase, ktorí si vyberú.
  • Večerné Služby Božie, Služby Božie v Rokycanoch, Janove a Kojaticiach sú bez vekových obmedzení.

Milodary

  • Rodina pri pohrebnej rozlúčke so sestrou Annou Germanovou obetuje 100,-€ na CZC.
  • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu, že viedol ruky lekárov pri operácii a stál pri nej. Obetuje 50,- € na CZC.
  • Bohuznámi manželia pri platení CP obetujú 30,-€ na CZC.
  • Bohuznáma rodina pri platení CP obetuje 40,-€ na CZC.
  • Oľga Adamkovičová pri 70 – tich narodeninách ďakuje Pánu Bohu za Jeho doterajšiu milosť a požehnanie a prosí o Božie vedenie aj do ďalších dní pre seba aj pre celú svoju rodinu.
  • S láskou a vďačnosťou spomína aj na zosnulých rodičov. Obetuje 70,-€ pre spevokol, 15,-€ na DTF, 15,- € oferu za SB vysielané cez internet počas karantény.
  • Ofera poukázaná na účet zo SB vysielaných 10. 5. 2020 bola 280,- €.