Oznamy

 • Milí bratia a sestry, s radosťou vám oznamujeme, že Služby Božie sa od 14. 5. 2020 budú opäť konať za účasti veriacich.
 • Služby Božie o 9.00 hod. v Prešove budú vyhradené výlučne pre seniorov nad 60 rokov, čím rešpektujeme odporúčanie hlavného hygienika SR aj Zboru biskupov ECAV.
 • Služby Božie o 10.30 hod. v Prešove budú určené pre ľudí do 60 rokov. Prosíme  vás, aby ste to rešpektovali. Manželia, ktorí sú na vekovom rozmedzí (jeden pred 60-kou, druhí po 60-ke), môžu prísť spolu v čase, ktorí si vyberú.
 • Večerné Služby Božie a Služby Božie v Rokycanoch, Janove a Kojaticiach  budú bez vekových obmedzení. Snažme sa dodržiavať tieto pokyny a chrániť naše zdravie. Prosíme vás o pochopenie, trpezlivosť a spoluprácu!

Program

 • 14.5.2020 – 18,00 h – Večerné služby Božie – bez obmedzenia veku – Chrám
 • 17.5.2020 – 9,00 h – Služby Božie – nad 60 rokov – Chrám
 • 17.5.2020 – 10,30 h – Služby Božie – do 60 rokov – Chrám
 • 17.5.2020 – 11,00 h – Služby Božie – bez obmedzenia veku – Rokycany
 • 17.5.2020 – 18,00 h – Služby Božie – bez obmedzenia veku – Chrám

Pokyny

 • Do kostola vstupujeme len v rúšku. Pri vchodoch si vydezinfikujeme ruky.
 • V laviciach sedíme na vyznačených miestach (2 metrové odstupy), rodiny žijúce v spoločnej domácnosti môžu sedieť spolu.
 • Ak sa niekomu neujde miesto na sedenie, bude stáť.
 • Z chrámu vychádzame postupne, nie v húfe: najskôr tí, čo stáli, potom sediaci od poslednej lavice po prvú.

Milodary

 • Bohuznámy brat obetuje 40,-€ na CZC.
 • Bohuznámy brat pri platení CP obetuje na CZC 15,-€.
 • Ofera poukázaná na účet z internetových SB vysielaných 3. 5. 2020 bola vo výške 360,30 € a v hotovosti bolo prijatých 220,- €. Spolu: 580,30 €.