Oznamy

  • Milí bratia a sestry, s radosťou vám oznamujeme, že Služby Božie sa od 14. 5. 2020 budú opäť konať za účasti veriacich.
  • S